Het waterschap neemt maatregelen die erop gericht zijn zoveel mogelijk water in het rivierengebied te krijgen en zo lang mogelijk vast te houden. Via gemalen pompen we water uit de grote rivieren in het gebied. Tegelijk houden we water vast in het gebied. Dat gebeurt bijvoorbeeld door het waterpeil met stuwen hoog te houden. We proberen het aanwezige water zo goed mogelijk over het gebied te verdelen, zodat we zo lang mogelijk kunnen voldoen aan de vraag naar water, bijvoorbeeld voor beregening van boomgaarden en akkers.