Hoe meer water onze rivierdijken moeten tegenhouden, hoe meer kwel we zien aan de droge kant van de dijken. Ook nu beheert Waterschap Rivierenland het peil in de polders met stuwen en gemalen.

Kwel is een natuurlijk fenomeen: de rivier drukt water door de ondergrond, binnendijks staan sloten vol en worden velden nat. Bewoners van het rivierenland kennen dit fenomeen al heel lang. Het verklaart straatnamen als Kwelkade, Kweldam of Kweldijk in de Betuwe, Bommelerwaard en het Land van Maas en Waal.
De afgelopen weken stonden de rivieren hoog en viel er regelmatig regen. Alles is dus nat. Peilbeheer is maatwerk. We proberen een zo goed mogelijke uitgangspositie te bereiken voor de zomer. Tegelijk willen we overlast vermijden voor bedrijven en bewoners. Intussen is, behalve de hooggelegen stuwwal bij Nijmegen, de grondwaterstand dankzij het hoge rivierpeil en de regen goed aangevuld.

Satellietbeeld 7 februari (Sentinel HUB).

Volle poldersloten

De invloed van de rivier op de polders is groot. Als voorbeeld nemen we de peilen rondom de stuw Estse Omloop in de Tielerwaard, op een kleine kilometer van de Waal bij Opijnen. De Tielerwaard is één van de laagst gelegen polders van Gelderland. Het gebied watert af op de Linge, die op haar beurt uitwatert op de Merwede via het Kolff gemaal in Hardinxveld-Giessendam.
In de grafiek zie je de invloed van het rivierpeil (A) op het polderpeil (B). Rondom kerst 2019 stijgt de rivier al even (1) en meteen komt er meer water uit de poldersloten over de stuw (2). Als begin februari de rivier nog verder stijgt, komt zo veel water in de poldersloten dat de stuw maar liefst 35 centimeter moet zakken (3). Zo lukt het, ook bij veel kwel, om het polderpeil (4) te handhaven.

Grafiek peilen rondom stuw Estse Omloop in de Tielerwaard.