Begin februari 2020 zagen we de waterstand in de grote rivieren stijgen, zo ook in de Waal. De rivier heeft haar stroombed gevuld en verschillende uiterwaarden zijn gecontroleerd volgestroomd. In Nijmegen is ook de Spiegelwaal gevuld. De hoge rivierwaterstand zorgt in de Waalsprong voor een beter gevuld systeem van singels en plassen.