Begin februari 2020 zagen we de waterstand in de grote rivieren stijgen, zo ook in de Waal. De rivier heeft haar stroombed gevuld en verschillende uiterwaarden zijn gecontroleerd volgestroomd. In Nijmegen is ook de Spiegelwaal gevuld. De hoge rivierwaterstand zorgt in de Waalsprong voor een beter gevuld systeem van singels en plassen.

De singels en plassen staan via de ondergrond in contact met de Waal. Bij een hoge waterstand zorgt kwelwater ervoor dat ze zich vullen. De komende week verwachten we hiervan te kunnen profiteren. De afgelopen jaren stond het water in de singels juist lager dan verwacht. Precies een jaar geleden draaiden er nog mobiele pompen om water juist in de singels te houden.

Water bufferen voor de zomer

Het stelsel van wadi’s, singels en plassen in de Waalsprong is bedoeld om zowel droogte als waterovervloed in het gebied op te vangen. Het systeem is gebouwd op wisselende waterstanden. Goed gevulde singels en plassen zorgen voor een buffer waar we de zomerperiode van kunnen profiteren. Dit betekent wel dat lagergelegen vlonders en wandelpaden langs de singels onder water kunnen komen te staan.

Verschil waterstand Singel Waalsprong 7 en 11 februari

 De waterstand in één van de singels op 7 en 11 februari.