Was 2018 uitzonderlijk droog en heet, deze zomer lijkt, ondanks de hitterecords, minder extreem te verlopen. Maar het weer is wispelturig en de lessen van vorig jaar zijn geleerd. We delen graag onze ervaringen met u.

Dit voorjaar wisselden zware buien en warme dagen elkaar af. Groeizaam weer, in vrijwel het gehele gebied van Waterschap Rivierenland. De periode van nachtvorst was dit jaar weinig spannend voor de fruitteelt. En sindsdien lukt het goed om het zomerpeil te handhaven. Waar de watervraag uit de agrarische sector groot is, zijn de peilen vaak iets hoger. We plegen volop onderhoud aan het (hoofd)aanvoerstelsel, zodat we goed kunnen voldoen aan de vraag. Piekte in 2018 het neerslagtekort naar 300 millimeter, op dit moment is dat een stuk lager.

De kwaliteit van het water is goed. De laatste weken is op enkele plaatsen botulisme en blauwalg ontstaan. Dit is een normale ontwikkeling in deze tijd van het jaar en wordt gemonitord.

Droogte bij de Pannerling 2018
Droogte Pannerling 2018

Smeltwater en minder hitte

Wat helpt, is dat de uitgangspositie deze zomer anders is dan vorig jaar. En in het rivierengebied ook anders dan de hoger gelegen delen van Nederland. Vorig jaar stonden de rivieren al vroeg in de zomer lager dan nu het geval is. Dit jaar zorgt vooral de vele sneeuw van deze winter in de Alpen voor smeltwater, tot ver in de zomer. Daardoor zijn de rivierwaterpeilen hoger en elke bui in het stroomgebied verhoogde het peil tijdelijk.

Het betekent dat het waterschap nu weinig moeite heeft om water in te laten in het binnendijkse watersysteem. Volle sloten dus zodat veel teelten probleemloos beregenend kunnen worden. Vorig jaar was dat anders en gold in juli en augustus overdag een beregeningsverbod. Net als vorig jaar vraagt het waterschap agrariërs om onderling af te stemmen over hun watergebruik. Zodat niet alleen de grootste pomp aan het begin van een watergang profijt heeft, maar ook verderop.

Grenzen van het systeem

De zomer van 2018 toonde dat bij extreme droogte het waterschap de grenzen nadert van wat mogelijk is met het watersysteem. Dankzij extra inzet als pompen, mankracht en het beregeningsverbod lukte het om vrijwel overal aan de watervraag te voldoen. En soms niet. Daarmee onderscheidt het rivierengebied zich positief van hoger gelegen gebieden, die geen baat hebben bij grote rivieren, waar het nieuwe groeiseizoen al begon met een achterstand en waar ook het grondwater nog altijd niet is hersteld. In het rivierengebied is de grondwaterstand, vooral afhankelijk van de grote rivieren, goed hersteld.

In het contact tussen u en ons gaan we de komende jaren in op onderwerpen als klimaatadaptatie, het vasthouden van water in het systeem en de verdringingsreeks bij droogte.

Meer informatie over de droogte van dit moment? Klik hier

Droogte Kolff gemaal 2018
Droogte Kolff gemaal 2018