Er is in juli veel regen gevallen in het stroomgebied van de Rijn en de Maas. Dat water stroomt nu door Nederland en zorgt voor hoge waterstanden op de Rijn, Waal, Lek en de Maas. In deze blog vindt u een overzicht van de informatie over het hoogwater juli 2021 in het rivierengebied. 

Hoogste punt bereikt, dijkbewaking niet meer nodig

21 juli 15.30 uur

(Dit is het laatste bericht uit het liveblog Hoogwater juli 2021)

Gisteren heeft de Maas in het rivierengebied haar hoogste punt bereikt. We zien inmiddels in het hele gebied dat de waterstanden dalen. Na vandaag is in het rivierengebied dijkbewaking niet meer nodig. Wel blijft het waterschap waakzaam. De komende dagen inspecteren we de (zomer)dijken op schade en drijfvuil. Hieronder de laatste waterstanden.

Hoogwater nabij Vuren-Woudrichem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Update waterstanden Maas

Waterstanden per plaats:

Molenhoek

Nederasselt

Moordhuizen

Hedel

Genderen

Peerenboom

Andel (Afgedamde Maas)

Eén zomerpolder volgelopen; dijkbewaking nog actief in het westen van het rivierengebied

20 juli 2021 - 17:00 uur

Zomerpolder volgelopen

Ook de Maas heeft in het rivierengebied haar hoogste punt bereikt. Op de Rijn, Waal en Lek zijn de waterstanden sinds 19 juli al aan het dalen. Eén zomerpolder is volgelopen. Het gaat om de zomerpolder bij Druten, langs de Waal. We verwachten dat de overige zomerpolders niet meer vol gaan lopen. De zomerpolders bij de Waal en de Afgedamde Maas houden nog wel enige tijd last van kwelwater.

Dijkbewaking   

Op de Maasdijken ten oosten van Well bij Ammerzoden is dijkbewaking niet meer nodig. Ten westen van Well blijft de dijkbewaking nog wel actief. Uiteraard blijven we in het hele rivierengebied waakzaam.

De Maas bij Balgoij

Maas in het Rivierengebied heeft hoogste punt bereikt

20 juli 12:00u

Inmiddels heeft de Maas in het Rivierengebied haar hoogste punt bereikt. We zien in het oosten van het gebied, bij Molenhoek, Nederasselt en Moordhuizen dat de waterstanden aan het dalen zijn. Ook bij Hedel zal het water vanaf nu gaan dalen. Bij de Afgedamde Maas is ook het hoogste punt bereikt, met een waterstand van NAP+ 3,27. En bij Genderen en Peerenboom verwachten we dat het water vanaf morgen gaat dalen.

Update waterstanden Maas

Grafiek waterstanden Maas per 20 juli 2021

Waterstanden per plaats

Molenhoek

Waterstand Molenhoek

Nederasselt

Moordhuizen

Waterstand Moordhuizen

Hedel

Waterstand Hedel

Genderen

Waterstand Genderen

Peerenboom

Waterstand Peerenboom

Andel (Afgedamde Maas)

Waterstand Andel (Afgedamde Maas)

Gevolgen van hoogwater voor de zomerpolders in het rivierengebied

19 juli 2021 - 18.00 uur

Waal, Rijn en Lek

De piek van het water is zoals verwacht gisterochtend Lobith bereikt. De waterstand is op NAP+14,08m uitgekomen. Met de huidige voorspelde waterstanden verwachten we dat alleen onderstaande zomerpolders overlopen:

 • Wamelse uiterwaarden
 • Drutense waarden
 • Echteld (Willemspolder)
 • Ochtense buitenpolder

De Nevengeul bij Lent stroomt mee. We verwachten daarnaast dat rondom de Waal veel zomerpolders te maken krijgen met kwelwater. Bij de Rijn en Lek verwachten we alleen kwelwater bij de buitenpolder in Huissen.

Maas

In de Afgedamde Maas zijn vier zomerpolders aanwezig. Onze verwachting is dat alleen Nederhemert Noord zal vollopen. We verwachten daarnaast dat de overige drie zomerpolders (Nederhemert Zuid, Konijnenwaard, Poederoijen) te maken krijgen met kwelwater.

Nevengeul bij Lent

Waterstanden bij Genderen en Andel (afgedamde Maas) aangepast

19 juli - 14.50 uur

De waterstanden van Genderen en Andel zijn aangepast van NAP +3,05 meter naar NAP +3,13 meter. In het overzicht van 19 juli, 12.45 uur, zijn deze waterstanden verwerkt.

Huidige stand van zaken en verwachte waterstanden langs de Maas 19 juli 2021

19 juli - 12:45

Gisteravond, 18 juli, heeft de Maas bij Molenhoek het hoogste punt bereikt. Dijkbewaking is daar actief en houdt alles in de gaten. Zoals verwacht kunnen we deze waterstanden (NAP+ 10,78 meter) prima aan. 

 

Beverpatrouille langs Waal en Maas 

Sinds 18 juli zijn we gestart met het controleren van de dijken langs de Maas en Waal op het gegraaf van bevers. Het graven van de bevers kan van invloed op de dijken zijn. Aangezien bevers voornamelijk in het donker actief zijn, controleren we dan de activiteiten. Zodra we activiteiten zien, komen we overdag terug om de situatie te bekijken en eventueel de holen in de dijk te dichten. Kijk hier voor meer informatie over beverholen in de dijk na het hoogwater van februari 2021.

Update waterstanden Maas en kwel

We hebben vandaag, 19 juli, opnieuw in kaart gebracht wat de verwachte waterstanden zijn van de Maas (ten opzichte van de dijk). Dus: hoe hoog komt het water te staan? Met uitzondering van Molenhoek en Peerenboom zijn alle waterstanden iets naar boven bijgesteld. Bij de zomerpolders bij de Afgedamde Maas wordt er inmiddels rekening gehouden met kwelwater. 

Verwachte waterstanden Maas per plaats

Molenhoek

Nederasselt

Moordhuizen

Hedel

Genderen

Peerenboom

Andel (Afgedamde Maas)

Locaties gemeten waterstanden Maas

Kaart locaties waterstanden Maas

Huidige stand van zaken en verwachte waterstanden langs de Maas 18 juli 2021

18 juli - 17:00

Langs de Maas is vandaag de dijkbewaking actief geweest. Ook morgen gebeurt dat. We controleren de staat van de dijken. Zo zien we mogelijke risico’s op tijd.

Foto van dijkwachten op patrouiile

We hebben in kaart gebracht wat de verwachte waterstanden zijn van de Maas (ten opzichte van de dijk) voor een aantal plaatsen. Dus: hoe hoog komt het water te staan? Let op: de verwachtingen variëren:

 

Verwachte waterstanden Maas per plaats

Molenhoek

Nederasselt

Moordhuizen

Hedel

Genderen

Genderen

Peerenboom

Andel (Afgedamde Maas)

Locaties gemeten waterstanden Maas

Locaties waterstanden

Huidige stand van zaken en verwachtingen van 17 juli 2021

17 juli - 17.00 uur

De afgelopen dagen berichtten we in deze liveblog over de verwachte gevolgen van het hoge water langs de Maas, Rijn, Waal en Lek en de maatregelen die wij als waterschap nemen. De afgelopen 24uur is hieraan niets veranderd. Bij de Maas zullen we gaan zien dat het water tegen de dijken gaat staan. De dijken kunnen deze hoogwatergolf prima aan. In dit bericht geven we als update een overzicht via onderstaande kaart en tekst. Wij houden de verwachte waterstanden continu in de gaten.

De Maas
•    In het oosten van het Rivierengebied, in de Maas bij Boxmeer (meetpunt Sambeek), verwachten we de piek van het water zondag rond de middag. De verwachte maximale waterstand is NAP+13,20m.
•    In het westen van het Rivierengebied, in de Maas bij Heusden (meetpunt Heesbeen), verwachten we de piek van het water dinsdag. De verwachte maximale waterstand is NAP+3,00m.
•    Langs de Maas is inmiddels de dijkbewaking gestart. We controleren de staat van de dijken. Zo zien we mogelijke risico’s op tijd.
•    In de Afgedamde Maas zijn vier zomerkades aanwezig. Onze verwachting is dat alleen Nederhemert Noord zal vollopen.
•    Bij Heerwaarden hebben we een coupure gesloten. We verwachten de komende dagen niet meer coupures te sluiten.
•    Voor de waterstand die we op dit moment verwachten (NAP+3,00m. bij Heesbeen) sluiten we de Kromme Nol kering niet. Dat gebeurt pas bij NAP+3,50m. We sluiten de Kromme Nol ook niet preventief om overlast op de Afgedamde Maas te voorkomen. Daardoor zouden we namelijk overlast op andere plaatsen creëren.

De Rijn, Waal en Lek 
•    We verwachten dat de piek van het water op maandag Lobith bereikt. De verwachte maximum waterstand is NAP+14,20m.
•    Met de huidige voorspelde waterstanden verwachten we dat onderstaande zomerkaden gaan overlopen:

 • Wamelse uiterwaarden
 • Dreumelse uiterwaarden
 • Drutense waarden
 • Winssense waarden
 • Echteld (Willemspolder)
 • Ochtense buitenpolder
 • Nieuwaal - Zuilichem
 • Heerewaarden
 • Hurwenense waarden
 • Stiftsche Uiterwaard
 • Rijswaard
 • Heesseltsche uiterwaard

•    Langs de Rijn, Waal en Lek is geen permanente dijkbewaking nodig. Onze dijkbeheerders inspecteren de dijk natuurlijk wel dagelijks totdat de waterstand bij Lobith onder de NAP+13,00m is.
•    Langs de Rijn, Maas en Lek verwachten we de komende dagen geen coupures te sluiten.

Werf bij Alem in de middag van 17 juli

Dijkinspectie en dijkbewaking van start

17 juli - 13.00 uur

Langs de Maas en Afgedamde Maas zijn we vandaag gestart met dijkbewaking in het Land van Maas en Waal en de Bommelerwaard. Op zondag starten we in het Land van Altena. Daarmee controleren we de staat van de dijken en worden risico's op tijd gezien. Bij de Maas loopt het gebied tussen de dijken onder. Het water zal tegen de Maasdijken staan. Bij de Rijn, Nederrijn, Lek en Waal inspecteren we alleen de dijken en is er geen dijkbewaking nodig. Wil je meer weten over dijkbewaking kijk dan hier.

Benieuwd naar de waterstanden? Volg de site van Rijkswaterstaat

17 juli - 10.15 uur

Wilt u op de hoogte blijven van de actuele waterstanden? Volg dan de berichten over het hoogwater op www.waterinfo.rws.nl(externe link) of teletekstpagina 720.

Update over de kernen Alem en Bern

16 juli - 21.10u

We verwachten dat er rondom Alem water komt te staan. Alem blijft via de Jan Klingenweg bereikbaar.
Ook bij Bern worden geen problemen verwacht. Bern blijft bereikbaar via de Bergsche Maasdijk.

Speciaal telefoonnummer tijdens het weekend

16 juli - 17.30 uur

Heeft u tijdens het weekend van 17 en 18 juli dringende vragen of meldingen over het hoge water die u niet in de liveblog kunt teruglezen? Bel dan dan tussen 08.00 en 18.00 uur naar (0344) 64 99 99. Voor andere meldingen of vragen buiten deze tijden klik dan hier.

Nieuwe informatie over zomerpolders langs de Afgedamde Maas

16 juli - 16.35 uur

Langs de Afgedamde Maas liggen 4 zomerpolders (Nederhemert Zuid, Nederhemert Noord, Konijnenwaard en Poederoijen). Volgens de laatste voorspellingen wordt de waterstand 2,88 meter +NAP. Dit betekent dat we op dit moment verwachten dat alleen de zomerpolder bij Nederhemert Noord mogelijk volloopt. De Kromme Nol kering hoeft voorlopig nog niet gesloten te worden. Ons advies is om onze berichtgeving en de waterstanden in de gaten te blijven houden.
 

Maatregelen langs Maas in rivierenland

16 juli - 13.00 uur

De Maas bereikt dit weekend in rivierenland het hoogste niveau ooit gemeten. Langs de Rijn en de Waal wordt een hoogte verwacht die vergelijkbaar is met die van afgelopen februari. Het betekent dat Waterschap Rivierenland langs de Maas meer maatregelen neemt dan langs de Rijn of Waal. De dijken zijn berekend op deze waterhoogten. Evacueren achter de dijk is in het gebied van Waterschap Rivierenland niet aan de orde. We adviseren agrariërs dringend om hun vee uit de zomerpolders en uiterwaarden te halen. Campings op deze locaties adviseren we om waar mogelijk op te breken.

Voorbereidingen Dijkbewaking in Zaltbommel

Langs de Maas en Afgedamde Maas start het waterschap met dijkbewaking: zaterdag in het Land van Maas en Waal, de Bommelerwaard, zondag in het Land van Altena. Daarmee controleert het waterschap de staat van de dijken en worden risico's op tijd gezien. Bij de Maas loopt het gebied tussen de dijken onder. Het water zal tegen de Maasdijken staan. Bij Heerewaarden gaat een coupure in de Maasdijk dicht.

Door het hoge water op de Maas stijgt ook het water in de Afgedamde Maas. Het land tussen de Afgedamde Maas en de dijken komt onder water te staan. Deze stukken land zijn bedoeld om water op te vangen. Langs de Afgedamde Maas zullen buitendijkse tuinen, campings en uiterwaarden onder water staan tot een niveau van maximaal 3,50 meter +NAP. Bij dit niveau sluit de Kromme Nol kering bij Wijk en Aalburg. Dit zou voor het eerst zijn sinds de oplevering in 2001.

Let op! Ga NIET zwemmen in grote rivieren als de Rijn en de Maas. Dit geldt ook voor zwemwater dat in verbinding staat met deze rivieren. Zwemmen in de rivier wordt altijd afgeraden. Door de stroming zijn de rivieren nu extreem gevaarlijk. 

Voorzorgsmaatregelen tussen Gorinchem en Waardenburg voor hoogwater

16 juli - 09.00 uur

Dijkversterking Gorinchem-Waardenburg bij Tuil

Tussen Gorinchem en Waardenburg worden de dijken versterkt. In verband met het hoogwater ligt het werk nu tijdelijk stil. De stukken dijk waar de buitenbekleding nu ontbreekt, bedekken we met klei. Het werk hieraan gaat ook op zaterdag door. Zo zijn ook deze stukken dijk bij dit hoogwater goed beschermd en het gebied erachter veilig.

Ook herstellen we in de Crobsche Waard de zomerdijk om minimaal de oorspronkelijke hoogte te kunnen keren. Dit doen we ook met klei. Meer informatie over deze dijkversterkingen vind je hier(externe link).

Dit weekend geen coupuresluitingen verwacht

15 juli - 16.30 uur

Op basis van de waterstanden die nu voorspeld zijn, verwachten wij dit weekend in het rivierengebied geen coupures te sluiten. We houden in de gaten wat de waterstanden worden na het weekend.

Vollopende zomerpolders: dijkbeheerders nemen contact op met ondernemers

15 juli - 08.00 uur

Op 14-7 adviseerden we mensen met belangen in de zomerpolders om berichten over het hoogwater nauwlettend in de gaten te houden. Met de huidige voorspelde waterstanden weten we zeker dat onderstaande zomerpolders vol gaan lopen. De dijkbeheerders van Waterschap Rivierenland zullen hierover zoveel mogelijk proactief contact opnemen met ondernemers in deze zomerpolders.

 • Wamelse uiterwaarden
 • Dreumelse uiterwaarden
 • Drutense waarden
 • Winssense waarden
 • Echteld (Willemspolder)
 • Ochtense buitenpolder
 • Nieuwaal - Zuilichem
 • Heerewaarden
 • Hurwenense waarden
 • Stiftsche Uiterwaard
 • Rijswaard
 • Heesseltsche uiterwaard

Hoogwater op komst: uiterwaarden lopen vol

14 juli - 17.50 uur

Er is veel regen gevallen in het stroomgebied van de Rijn en de Maas. De komende dagen komt dat water Nederland binnen. Dat zorgt voor hoge waterstanden op de Rijn, de Maas, de Waal en de Lek, vooral in het oosten van het rivierengebied. Tijdens de winterperiode is dit niet ongebruikelijk, maar in de zomer is dit heel speciaal. Een dergelijke waterstand is in de zomer al tientallen jaren niet voorgekomen. Op woensdag 14 juli is de waterstand bij Lobith tussen de NAP+ 11,00 en NAP+ 11,5- meter. Op dit moment verwachten we dat het water op zondag al stijgt tot NAP+ 14,5 meter bij Lobith. Ter vergelijking: dat is ongeveer net zo hoog als afgelopen winter. Na zondag lijkt de waterstand nog hoger te worden, de verwachtingen daarvoor zijn nog niet bekend. Lees hier het volledige bericht.