Deze en volgende week verwachten we hoogwater. Hier berichten we dagelijks over. Vandaag vanuit Vianen, waar we werken aan het versterken van de dijk. Hoe gaan we om met hoogwater bij een project in uitvoering?

Het versterken van dijken is een van de belangrijkste taken van het waterschap. Dijkversterkingen gaan daarom ook door in het hoogwaterseizoen. Hiervoor zijn we continu alert op de waterstanden, treffen we maatregelen en kijken we welke werkzaamheden door kunnen gaan en hoe we dat doen. Zo doen we dat ook in Vianen.

Waterschap Rivierenland kan veilig doorgaan met de werkzaamheden aan de Lekdijk bij Vianen langs het Merwedekanaal. Momenteel vindt graafwerk plaats op de dijk, een zogenaamde heisleuf, waar vervolgens stalen platen (damwanden) in worden aangebracht. 

De (lange termijn) voorspellingen van de waterstand op de rivier en het niveau van de graafwerkzaamheden aan de dijk laten zien dat de situatie veilig en beheersbaar is. Deze week worddt bovendien de installatie van de 15 meter diepe damwand aan de binnenkant (landzijde) van de dijk afgerond. Deze is bewust nog niet volledig op diepte gezet, maat staat nog op dijkhoogte. Het volledig onder de grond aanbrengen gebeurt op het moment dat de buitenste damwand (rivierzijde) is geplaatst. 

Daarnaast is er voor het project een calamiteitenplan gemaakt. Ook zijn de benodigde materialen (onder andere geotextiel en stalen krammen) op de projectlocatie beschikbaar. Dus als er aanleiding voor is, kan er snel geschakeld worden. Maar op dit moment ligt dat zeker niet in de lijn der verwachting. 

Natuurlijk houden de dijkbeheerder en de aannemer het hoogwater en de gevolgen voor de dijkversterking goed in de gaten.

Het filmpje op www.wsrl.nl/Vianen laat zien dat Waterschap Rivierenland is voorbereid op de hoogwatergolf.