De rivieren stijgen, de uiterwaarden stromen vol. Wat doet Waterschap Rivierenland?

Hoogwater is indrukwekkend om te zien. We roepen op om drukte te vermijden op dijken en kades. Houd afstand en ontzie de natuur in ondergelopen uiterwaarden. Dagelijks delen we hier de beste beelden en de ontwikkelingen bij Waterschap Rivierenland. Meer achtergronden vindt u hier.

De situatie

Bij Lobith stijgt de Rijn vanmiddag naar 13m +NAP bij Lobith. Officieel is de waterstand dan ‘verhoogd’. Veel uiterwaarden stromen vol. Ook nevengeulen, zoals bij Nijmegen-Lent en Afferden, stromen mee met de Waal. De afgelopen jaren zijn deze aangelegd als onderdeel van Ruimte voor de Rivier. Naar verwachting stijgt de Rijn woensdagochtend naar 14m +NAP.  Dat is nog altijd een meter onder officieel ‘hoogwater’.

Pannerdensche Kop
De Pannerdensche Kop, splitsing van Waal en Rijn, afgelopen weekend.

Indrukwekkend is het wel. Ook zomerkades van buitenpolders zullen overstromen. Door hoge druk van de rivier ontstaat er binnendijks kwel. In de loop van de week neemt dat toe.

Dijkgraaf vult zandzakken
Dijkgraaf Co Verdaas vult zandzakken voor zijn buurman, beide wonen buitendijks in het rivierengebied.

Op de Maas piekt het water komende nacht naar 11,80m +NAP bij Sambeek-Beneden. Dat is officieel een ‘verhoogde’ waterstand. Na morgen daalt de Maas licht. De buitenpolders langs de Afgedamde Maas zullen niet vol stromen.

 

Buitenpolders open, gemaal weggesleept

De afgelopen dagen bereidde Waterschap Rivierenland zich voor op ondergelopen buitenpolders en volle sloten door kwel. Zo openden we langs de Waal de inlaatsluizen van bijvoorbeeld de Gouverneurspolder bij Ochten en de Willemspolder bij Tiel. Door deze buitenpolders alvast vol te laten stromen, voorkomen we schade aan de zomerkades als straks de rivier er overheen stroomt.

Binnendijks was het al nat door veel regen afgelopen week. Nu komt daar kwel bij. Dat zorgt voor volle sloten en natte velden. Bij stuwen openen we schuiven, zodat het water makkelijker weg kan. Onze gemalen draaien volop om het water terug op de rivier te lozen.

Er is zoveel water in de Betuwe dat ons gemaal de Pannerling buiten bedrijf is. Dit drijvende gemaal op het Pannerdens Kanaal vult gewoonlijk de Linge bij Doornenburg. Om schade door hoogwater te vermijden, is het gemaal zaterdagochtend weggesleept naar de haven in Arnhem.

gemaal Pannerling wordt weggesleept
Gemaal de Pannerling is zaterdag weggesleept

Op de grote rivieren nam ook Rijkswaterstaat maatregelen. Stuwen staan open op de Nederrijn (Driel, Amerongen), Lek (Hagestein) en Maas (Grave, Lith). Keersluizen sloten in het Amsterdam-Rijnkanaal (Ravenswaaij) en Maas-Waalkanaal (Heumen).

Keersluis Heumen
De Keersluis in Heumen is dicht. Scheepvaart moet nu het Maas-Waalkanaal op via de naastgelegen schutsluis.
Stuw Grave staat open
Stuw Grave staat open, op de Maas.

 

Dijkinspecties

Bij 13m +NAP bij Lobith start Waterschap Rivierenland de dagelijkse inspecties van de rivierdijken. Dijkbeheerders kennen hun dijken als hun broekzak. En weten waar ze op moeten letten: zaken als wellen, recente reparaties, een kwetsbare jonge grasmat. Waar nodig nemen we extra maatregelen. We monitoren voortdurend de waterstanden. Permanente dijkbewaking is nog niet aan de orde.