Hoogwaters op Rijn en Maas vallen samen in het rivierengebied. Wat doet Waterschap Rivierenland?

Hoogwater is indrukwekkend om te zien, maar levert geen gevaar op. We roepen op om drukte te vermijden op dijken en kades. Houd afstand en ontzie de natuur in ondergelopen uiterwaarden, zodat dieren een goed heenkomen kunnen zoeken. Dagelijks delen we hier de beste beelden en de ontwikkelingen bij Waterschap Rivierenland. Meer achtergronden vindt u hier.

Dijkgraaf Co Verdaas woont zelf buitendijks en praat je kort bij.

 

De situatie

Bij Lobith passeert de Rijn vandaag 13,50m +NAP. Officieel is de waterstand ‘verhoogd’. De snelle stijging neemt af, langzaam klimt de Rijn bij Lobith naar 14m +NAP op woensdag. Dat is nog altijd een meter onder officieel ‘hoogwater’.

Lent stroomt mee
Maandag 1 februari begon de Spiegelwaal bij Lent mee te stromen.

Veel paden en dammen in de uiterwaarden verdwijnen nu onder water. Net als steeds meer zomerkades rond buitenpolders. In de Betuwe en het Land van Maas en Waal staat de rivier langzaamaan overal tegen de hogere dijken. Die zijn daar op gebouwd. Door de druk neemt binnendijks de kwel toe uit de ondergrond. Stroomafwaarts loopt de golf ook op. Zo stroomt het Munnikenland nu met kracht vol, als onderdeel van Ruimte voor de Rivier. De Merwede vult de Groesplaat bij Sleeuwijk en de uiterwaarden bij Gorinchem.

Wandelaars in uiterwaarden
Veel zomerkades zijn vandaag niet meer begaanbaar.

Op de Maas passeert de piek vandaag het Land van Maas en Waal, morgen de Bommelerwaard. De buitenpolders langs de Afgedamde Maas zullen niet vol stromen. Op de Bergsche Maas zal de ‘verhoogde waterstand’ snel afvlakken dankzij eb en vloed.

Runderen op Wakkere Dijk
Nu het Munnikenland onderloopt, worden de wilde runderen met hooi naar de Wakkere Dijk gelokt. Die is speciaal aangelegd met een flauwe helling als vluchtplaats.

Volle buitenpolders, start inspecties

Na het openen van inlaatsluizen van de buitenpolders, duurt het een dag of twee voordat ze vol staan. Als de rivier eenmaal tegen de hoge dijken staat, starten de dagelijkse inspecties. Onze dijkbeheerders letten op wellen, vervorming en de grasmat – de eerste beschermlaag van de dijk. Permanente dijkbewaking is niet aan de orde.

Stroming bij Dodewaard
Stroming in de buitenpolder bij Dodewaard.

In het rivierengebied reageert het grondwaterpeil sterk op het rivierpeil. Nu de rivieren stijgen, neemt ook de druk in de ondergrond toe. Kwel zorgt voor volle sloten en natte velden. In ons peilbeheer zorgen we dat het teveel aan water weg kan. Onze gemalen lozen het water terug op de rivier.

Wilg aan dijk bij Ochten
Het water staat tegen de Waalbandijk, omgeving Ochten.

Organisatie in fase 1

Met het passeren van 13m +NAP bij Lobith zit Waterschap Rivierenland in fase 1 van het scenario hoogwater, net als andere waterschappen langs de grote rivieren: we zijn alert en monitoren de waterstanden voortdurend. Er is nauw contact met Rijkswaterstaat, dat alle stuwen opende op Nederrijn, Lek en Maas. Keersluizen sloten op het Amsterdam-Rijnkanaal en Maas-Waalkanaal.

Lees hier de update van gisteren.