De Rijn stijgt langzaam maar zeker, ook de Maas staat vol. Wat doet Waterschap Rivierenland? Over watervlaktes, bevers en … een vos.

De volle uiterwaarden zijn een indrukwekkend gezicht, gevaar is er niet. We roepen op om drukte te vermijden op dijken en kades. Door sneeuwval is er dit weekend ook op de dijken kans op gladheid. Houd afstand, vanwege corona en zodat onze mensen hun werk kunnen doen. Ontzie de natuur in ondergelopen uiterwaarden, zodat dieren een goed heenkomen kunnen zoeken. Dagelijks delen we hier de beste beelden en de ontwikkelingen bij Waterschap Rivierenland. Meer achtergronden vindt u hier.

Dijkgraaf Co Verdaas woont zelf buitendijks en praat je kort bij. (waar hij 4,20m bij Lobith zegt, bedoelt hij 14,20m)

De situatie

De Rijn bij Lobith kruipt richting 14,20m +NAP. De piek wordt zondag verwacht, rond 14,50m +NAP. Naar verwachting houdt de hoge waterstand ook na het weekend aan. De Maas zakte iets, maar blijft toch op zo’n 11m +NAP bij Sambeek-Beneden.

In het rivierengebied beschermen de dijken nu grote eilanden tussen enorme watervlaktes. Rondom de Betuwe, Land van Maas en Waal, Bommelerwaard en Altena stromen machtige rivieren. Het levert prachtige beelden op.

Kekerdom in de Ooijpolder
Kekerdom in de Ooijpolder, de heuvels van Nijmegen in de achtergrond.
Wamel buitenpolder
De Waal bij Wamel.

 

Waal bij Beuningen
De Waal bij Beuningen, met links Oosterhout.
pont Tiel hoogwater
Steeds meer pontveren gaan uit de vaart, omdat hun veerstoepen overstromen. In Tiel meerde de pont aan op een hogere kade. Inmiddels is ook dit veer uit de vaart.

Wellen opkisten en coupures

Gisteren sloten de eerste coupures: aan de Waalkade in Nijmegen en in een zomerkade bij Heerewaarden. Of ook andere coupures sluiten, wordt per dag beoordeeld. Dagelijks worden ook de dijken geïnspecteerd.

Nijmegen dijk
De Ooijse Bandijk bij Nijmegen.

Door de druk van de rivieren neemt binnendijks de kwel toe uit de ondergrond, met name stroomopwaarts van Zaltbommel. Wellen zijn een normaal fenomeen, dat toeneemt naarmate een hoogwatergolf aanhoudt. Wellen vormen geen risico, zo lang het water geen grond mee voert uit de dijk. Daar letten de dijkbeheerders scherp op. Waar nodig wordt een wel ‘opgekist’: door een dam van zandzakken rond de wel, ontstaat tegendruk en vertraagt de waterstroom. Donderdag werd een wel ontdekt en opgekist bij de Waaldijk ten oosten van Zaltbommel.

 

Dieren op het droge

In veel uiterwaarden hebben veehouders en wildbeheerders hun grazers weggehaald of verplaatst naar hoge grond. Ook in de Noordwaard bij de Biesbosch, onderdeel van Ruimte voor de Rivier, zijn waterbuffels op een hoge plaats verzameld.

buffels Noordwaard
Waterbuffels bijeen in de Noordwaard.

Kleiner wild wordt soms overvallen door de vloed. Eilandjes gaan toch kopje onder, de laatste vluchtplaatsen voor hazen, vossen en andere dieren. Onze muskusrattenvangers varen nu in de uiterwaarden om bevers te spotten voordat zij in dijken graven. Bij één van die tochten redde een collega een vos van de verdrinking. In deze video leggen we uit wat we bij hoogwater doen in de overstroomde uiterwaarden.

Lees hier de update van gisteren.