De Rijn stijgt nog nauwelijks, zondag wordt de piek verwacht. Intussen komt er sneeuw. Wat doet Waterschap Rivierenland?

De volle uiterwaarden zijn een indrukwekkend gezicht, gevaar voor de dijken is er niet. We roepen op om drukte te vermijden op dijken en kades. Door sneeuwval is er dit weekend ook op de dijken kans op gladheid. Houd afstand, vanwege corona en zodat onze mensen hun werk kunnen doen. Ontzie de natuur in ondergelopen uiterwaarden, zodat dieren een goed heenkomen kunnen zoeken. Dagelijks delen we hier de beste beelden en de ontwikkelingen bij Waterschap Rivierenland. Meer achtergronden vindt u hier.

Dijkgraaf Co Verdaas woont zelf buitendijks en praat je kort bij.

De situatie: hoogwater en sneeuw

De Rijn bij Lobith stijgt nog mondjesmaat naar 14,50m +NAP op zondag. Het zal nog dagen duren voordat de rivier merkbaar zakt. Voorbij Gorinchem stroomt het rivierwater snel naar zee en vallen de waterstanden mee. Ook de Maas blijft verhoogd. De Maas schommelt rond een verhoogde waterstand van 10m +NAP bij Sambeek-Beneden.

Het hoogwater levert indrukwekkende beelden op van de volle uiterwaarden en de dijken, waarachter we wonen en werken. Zondag komt er sneeuw. Dat betekent extra gladheid op de dijken, een extra reden om een bezoek aan de dijk te beperken.

Waal bij Nijmegen
Hoogwater bij Nijmegen.
Buitenpolder Echteld
De Waal overstroomt de zomerkade van de Willemspolder bij Echteld. De buitenpolder was met de inlaatsluis al onder water gezet.

 

Dieren op de Wakkere Dijk
Voor grazers uit het ondergelopen Munnikenland is speciaal de Wakkere Dijk aangelegd. Het is hun vluchtplaats bij hoogwater.
De kerk van Kekerdom
De Waal omspoelt de kerk van Kekerdom, die buitendijks staat van de Ooijpolder.

Geen extra coupures, veel kwel

Met de verwachte waterstanden hoeven er dit weekend geen extra coupures dicht in de rivierdijken. Dat blijft nu beperkt tot de Lage Markt in Nijmegen. Of ook andere coupures sluiten, wordt per dag beoordeeld. Dagelijks worden ook de dijken geïnspecteerd.

Waaldijk Gameren
Gameren in de Bommelerwaard ligt achter zowel een oude (links) als een nieuwe Waaldijk.

Door de druk van de rivieren neemt binnendijks de kwel toe uit de ondergrond. Velden staan onder water, sloten stromen over. Wellen zijn een normaal fenomeen, dat toeneemt naarmate een hoogwatergolf aanhoudt. Ze vormen geen risico, zo lang het water geen grond mee voert uit de dijk. Waar nodig wordt een wel ‘opgekist’: zandzakken houden water vast voor tegendruk.

kwel Rossum
Kwelwater op de velden bij Rossum, tussen Maas en Waal.
wel Hurwenen
Een wel in een sloot achter de Waaldijk bij Hurwenen. De wel is opgekist en onder controle.

 

kwel dijkbewaking
Dijkbewaking is niet aan de orde. Maar nieuwe dijkbewakers gaan met ervaren collega's op pad, bijvoorbeeld om kwel te herkennen.
kwel bij IJzendoorn
Op veel plekken komt kwel omhoog, zoals bij IJzendoorn nabij het Amsterdam-Rijnkanaal. Dit soort locaties houden we scherp in het oog.

Lees hier de update van gisteren.