De leggers zijn kaarten met wateren en waterkeringen die wij in het beheer hebben en waar de regels van de keur voor gelden. Op deze pagina staat informatie over de wijzigingen van 2022.

Projectplan leggers

Met de Omgevingswet in aantocht maken we de stap naar het gebruik van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) als basis voor onze kaarten. Dit doen we samen met andere overheden. Het gebruik van de BGT en het actualiseren van de gegevens leidt tot veel (kleine) aanpassingen in de leggers. Omdat het volgens de wet niet mogelijk is om deze wijzigingen zonder besluit in de legger op te nemen, is een projectplan opgesteld. Hierdoor krijgt u de mogelijkheid om zienswijzen op de leggers in te dienen.

Klik hier om het projectplan leggers te bekijken.

Legger wateren

De legger wateren is een kaart waarop u kunt zien waaraan waterstaatswerken zoals bijvoorbeeld weteringen, grote sloten en kleine sloten naar ligging, vorm, afmeting en constructie moeten voldoen. Ook wel de normatieve toestand genoemd. Daarnaast wordt in de legger beschreven wie welk waterstaatswerk moet onderhouden: De onderhoudslegger. In de toelichting op de legger wateren staat beschreven hoe de legger is opgebouwd.

Aanleiding

Aanleiding voor het waterschap om de legger wateren te actualiseren zijn diverse grootschalige wijzigingen aan de waterstaatkundige infrastructuur als gevolg van:

 • Het actualiseren van de ligging van waterstaatswerken op basis van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT);
 • Het verwerken van achterstallige leggermutaties die in het kader van het project Omgevingswetdata op Orde in beeld zijn gebracht;
 • De gerealiseerde werken die conform verleende watervergunningen of meldingen zijn uitgevoerd;
 • De gerealiseerde werken uitgevoerd in eigen beheer, zoals de aanleg van natuurvriendelijke oevers;
 • De gehonoreerde verzoeken om de status van een water te wijzigen.

Interactieve kaart

Om snel te kunnen beoordelen of een leggerwijziging voor u van belang is, is een interactieve kaart beschikbaar. Door middel van het gesplitste kaartbeeld kunt u de bestaande en de gewijzigde situatie raadplegen. U kunt inzoomen naar een locatie of zoeken op adres of postcode.

Klik hier om de interactieve kaart met de wijzigingen van de legger wateren 2022 te bekijken.
Klik hier om de toelichting op de legger wateren te bekijken.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de legger wateren? Kijk dan hier.

Legger waterkeringen

De legger waterkeringen is een kaart waarop u kunt zien waaraan waterkeringen (dijken) naar ligging, vorm, afmeting en constructie moeten voldoen. Ook wel de normatieve toestand genoemd. Daarnaast wordt hierin beschreven wie welke waterkeringen en ondersteunende kunstwerken zoals wandconstructies en coupures (doorgang in een dijk) moet onderhouden: De onderhoudslegger. In de toelichting op de legger waterkeringen staat beschreven hoe de legger is opgebouwd.

Aanleiding

Aanleiding voor het waterschap om de leggers van de waterkeringen te actualiseren zijn diverse wijzigingen aan de waterstaatkundige infrastructuur. Dit betreffen:

 • De dijkverbetering Hagestein - Opheusden (HOP), traject Beusichem - Fort Everdingen;
 • Het opstellen van een legger voor Voorkering Steurgat;
 • Het opstellen van een legger voor Buitenstad Vianen;
 • Het opstellen van leggers voor acht zomerkades. Dit zijn: Beuningse Uiterwaard, Everdingen, Heeseltsche Uiterwaard, Huissensche Waarden, Kersbergsche Uiterwaard, Middelwaard, Polder Vianen en Winssense waarden;
 • Het opstellen van leggers voor zes kwelkades. Dit zijn: De Drie Waaijen, De Steen, Deest, Duivelswaai, Het Wiel en Moespotsche Waai;
 • Het aanpassen van leggers door herwaarderingen. Dit zijn: Afgedamde Maas, Oude Maasdijk, Bernse Maasdijk, Meidijk en Slaperdijk Kesteren-Bontemorgen;
 • Reguliere wijzigingen aan de waterkeringen als gevolg van vergunningen en meldingen op grond van de keur en kwaliteitsverbeteringen in de data van Waterschap Rivierenland.

Interactieve kaart

Om snel te kunnen beoordelen of een leggerwijziging voor u van belang is, is een interactieve kaart beschikbaar. Door middel van het gesplitste kaartbeeld kunt u de bestaande en de gewijzigde situatie raadplegen. U kunt inzoomen naar een locatie of zoeken op adres of postcode.

Klik hier om de interactieve kaart met de wijzigingen van de leggers waterkeringen 2022 te bekijken.
Klik hier om de toelichting op de legger waterkeringen te bekijken.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de legger waterkeringen? Kijk dan hier.

Vraag stellen

Heeft u na het bekijken van deze documenten een vraag? Stuur dan een mail naar omgevingswet@wsrl.nl. De inzagetermijn is inmiddels verstreken maar een vraag stellen kan natuurlijk altijd.