Waterschap Rivierenland - homepage

Keur en legger

Tuinder bij sloot met sproei installatie

De keur bevat regels rond dijken en watergangen. Op de Leggers staan de watergangen en dijken waarop de Keur van toepassing is.

Keur en leggers

Werken bij het waterschap

Foto van medewerker op zuiveringsinstallatie

Voor goed waterbeheer nu én in de toekomst, hebben we mensen nodig die zich in willen zetten voor water.

Werken bij ons

Schouw watergangen

Foto van medewerkers die aan het schouwen zijn

Eigenaar van grond die grenst aan een sloot? In sommige gevallen bent u verantwoordelijk voor het onderhoud. Dit wordt jaarlijks gecontroleerd.

Schouw watergangen

Subsidies

Foto van eigenaar van boomgaard

Een overzicht van subsidies die worden verstrekt door waterschap Rivierenland.

Subsidies