Waterschap Rivierenland - homepage

Keur en legger

Tuinder bij sloot met sproei installatie

De keur bevat regels rond dijken en watergangen. Op de Leggers staan de watergangen en dijken waarop de Keur van toepassing is.

Keur en leggers

Werken bij het waterschap

Foto van medewerker op zuiveringsinstallatie

Voor goed waterbeheer nu én in de toekomst, hebben we mensen nodig die zich in willen zetten voor water.

Werken bij ons

Waterschapsverkiezingen 2019

icoon waterschapsverkiezingen 2018

Op 25 maart is de uitslag bekend gemaakt.

Subsidies

Foto van eigenaar van boomgaard

Een overzicht van subsidies die worden verstrekt door waterschap Rivierenland.

Subsidies