Binnenkort organiseert Waterschap Rivierenland drie informatiebijeenkomsten over het dijkversterkingsproject SAFE (de Lekdijk tussen Streefkerk, Ameide en Fort Everdingen). Op 30 november, 8 en 12 december kunnen belanghebbenden informatie krijgen over de totstandkoming van het voorkeursalternatief en hoe het verdere proces eruitziet. Het project bevindt zich in de planuitwerkingsfase. In deze fase wordt het voorkeursalternatief tot op detail uitgewerkt.

Data en locaties informatiebijeenkomsten

  • Woensdag 30 november in Sportcentrum Helsdingen, Westelijke Parallelweg 1, Vianen
  • Donderdag 8 december in De Vijf Lelies, Kerkstraat 33, Streefkerk
  • Maandag 12 december in MFC Het Spant, Liesveldweg 67, Ameide.

Inloop is steeds vanaf 19.15 uur. Elke bijeenkomst begint om 19.30 uur met een presentatie. Tijdens de bijeenkomst kunnen belanghebbenden ook persoonlijk in gesprek met een medewerker van het waterschap. De bijeenkomsten zijn niet toegespitst op elk afzonderlijk dijktraject. Dat volgt later middels dijkateliers.

Dijkversterkingsproject SAFE

Grote delen van de Lekdijk tussen Streefkerk en Fort Everdingen voldoen niet aan de “nieuwe” veiligheidsnormen uit 2017. De Lekdijk wordt stap voor stap versterkt. Het waterschap begint met de meest kwetsbare delen van de dijk. Dit is in totaal ca. 10 kilometer, verdeeld over 10 dijkzones. Het gehele dijktraject moet uiterlijk in 2050 op orde zijn. Meer informatie kunt u vinden op de website: wsrl.nl/safe.