Hierover kunt u informatie en uitleg krijgen of vragen stellen:  

 • tekeningen en beelden van het dijkontwerp
 • het inrichtingsplan voor de nieuwe dijk. Samen met de gemeente en de klankbordgroep willen we de dijk voor iedereen verkeersveilig en aantrekkelijk (o.a. wandelroutes en uitzichtpunten) maken.
 • planning van de dijkversterking 
 • toekomstig dijkbeheer
 • grondzaken
 • de uitvoering (beperkte informatie)

Bij elke informatiemarkt ligt de nadruk op het betreffende dorp en omgeving. De informatie over de het gehele dijktraject is er uiteraard ook. 

Waar - wanneer- waarover

Waar

Wanneer

Vooral informatie over

IJzendoorn
Gerrit van Riemsdijk huis

Woensdag 11 mei
17:00 – 20:00 uur

 •  Dijkontwerpen Echteld en IJzendoorn
 • Plannen rondom het dorpshuis

Dodewaard
De Engel

Woensdag 18 mei
17:00 – 20:00 uur

 • Dijkontwerpen Eldik, Dodewaard, Hien en Wely
 • Aansluiting Waalbandijk/Welysestraat

Ochten
Dorpshuis

Donderdag 19 mei 
17:00 – 20:00 uur

 • Dijkontwerp Ochten
 • Kop van Ochten
 • Gebiedsontwikkeling Veerhaven

Klik hier voor meer informatie over: