Voor het eerst sinds 1824 kwamen de houten funderingspalen onder voormalig Fort Krayenhoff bij Nijmegen weer aan het licht. Dijkbeheerders van het waterschap inspecteerden de militaire muur die nog altijd onderdeel is van de waterkering.

“Na bijna twee eeuwen zie je de palen waar het fort op is gebouwd. Dat is toch bijzonder”, zegt de dijkbeheerder. De inspectie vond plaats om de stabiliteit van de houten fundering te controleren, omdat de muur onderdeel is van het project Waalfront – de stadsontwikkeling rondom het Honigterrein in Nijmegen.

Graafwerk naar de fundering aan de Waal.
Graafwerk naar de fundering van Fort Krayenhoff.

Het fort

Tientallen jaren was dit industriegebied achter de Waaldijk. Op dit moment wordt stadsontwikkeling voorbereid, waar het voormalige Fort Krayenhoff een plek in krijgt. Het fort diende ter verdediging van de stad Nijmegen tegen aanvallen uit het westen en vanaf de Waal, samen met het tegenover liggende Fort beneden Lent. Tegenwoordig resteert van het fort alleen nog de buitenmuur aan de Waal, ongeveer halverwege de Honig fabriek en de brug De Oversteek.

Bouwtekening Fort Krayenhoff
Bouwtekening van het fort, met houten funderingen.

Nijmeegse familie

De bouw van het fort duurde van 1824 tot 1831. Zes meter lange palen moesten de bakstenen muren dragen. Het was koning Willem I zelf die in de bouwkeet besloot dat het de naam moest dragen van Cornelis Krayenhoff, een Nijmeegse academicus die als hoge militair al diende onder Napoleon. De familie was nauw betrokken: het fort verrees op land van vader Krayenhoff, onder leiding van een broer.

Cornelis Krayenhoff
Portret van Cornelis Krayenhoff

Waterstaat

Krayenhoff stond als waterstaatsman aan de wieg van onder meer de Stelling van Amsterdam, Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Betuwelinie. Buiten het leger zette hij zich in voor de ‘driehoeksmeting’ en de invoering van het NAP als standaard. Willem I benoemde hem tot baron en ridder (Willemsorde). Krayenhoff kreeg in 1840 een graf in 'zijn' fort, maar werd in 1916 herbegraven toen de gemeente het fort sloopte. De zerk ligt nu in het Krayenhoffpark, om de hoek. Het graf zelf is op begraafplaats Rustoord.

Boringen in houten fundering Fort Krayenhoff.
Boringen in de houten fundering van Fort Krayenhoff.

Waalfront

Met project Waalfront werken de gemeente Nijmegen, Rijkswaterstaat, de provincie Gelderland en het waterschap aan de stadsontwikkeling langs de rivier. De waterkering is onderdeel van deze aanpak. De oude muur van Fort Krayenhoff maakt daar deel van uit.