In 2017 is het waterschap gestart met de verbetering van de Molenkade in Groot-Ammers.

Deze kade voldeed niet meer aan de veiligheidseisen waardoor er een grotere kans bestond op een kadedoorbraak. De Molenkade maakt deel uit van de Ecologische Verbindingszone. De versterking wordt integraal opgepakt. Hierdoor kunnen we alle functies beter op elkaar afstemmen en heeft de omgeving ook maar één keer last van de werkzaamheden.

Wat gaan we doen?

We verhogen en verbreden de Molenkade. Deze werkzaamheden duren nog tot medio 2020. In het voorjaar van 2019 heeft de laatste ophoogslag van de steunberm plaatsgevonden. In de komende periode wordt ook de kruin van de kade opgehoogd na het verwijderen van de wegfundering en het asfalt. Daarna volgt een lange periode waarin de kade moet zetten.

De oude poldersloot is inmiddels gedempt. Een nieuwe poldersloot ligt 70 meter polder inwaarts en is breder geworden. Tevens zijn er natuurvriendelijke oevers aangebracht. Dit zorgt voor een verbetering van de flora en fauna en de waterkwaliteit. Het polderwater wordt voortaan afgevoerd naar het nieuwe gemaal Graafland. Het gemaal Achterland is hiermee overbodig geworden en zal worden verwijderd. Door het verleggen van de poldersloot kan het water beter worden afgevoerd.

Het fietspad wordt verlegd ter hoogte van de molens. Om de veiligheid voor fietsers te verbeteren krijgt het definitieve fietspad bypasses rond de historische molens. In verband met de werkzaamheden is er sinds mei 2019 een omleiding over een tijdelijk fietspad langs de Molenkade. Het tijdelijke fietspad loopt vanaf Graafland in Groot-Ammers tot aan de Peppelweg over een betonpad ten oosten van de nieuw aangelegde watergang. De omleidingsroute is naar verwachting in gebruik tot de zomer van 2020.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over dit project, dan kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager Marco van Vemden via 06-51606920 of per e-mail: m.van.vemden@wsrl.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?