Met de komst van de Omgevingswet neemt Waterschap Rivierenland regels over de openbare ruimte op in de waterschapsverordening. De waterschapsverordening vervangt met de komst van de Omgevingswet de regels die nu in de Keur staan. 

Nieuw in de waterschapsverordening wordt de koppeling van de regels aan een digitale kaart. Deze kaart geeft aan waar en welke regels van de waterschapsverordening gelden. Deze regels op de kaart noemen we werkingsgebieden en het is de eerste keer dat we deze ter inzage leggen en vaststellen.

Kijkt u mee?

Voordat het algemeen bestuur overgaat tot vaststelling van deze digitale kaart , ligt deze vanaf maandag 29 augustus tot maandag 10 oktober 2022 ter inzage. 

Hier vindt u de kaart en verdere informatie over de interactieve kaarten.