Fractie

Ongebouwd

Nevenfuncties

  • Pachtkamer, rechtbank Rotterdam (onbezoldigd)
  • Lid denktank water, LTO Nederland, Wageningen (onbezoldigd)

Contact

E-mail jbikker@kpnplanet.nl