Waterschap Rivierenland zorgt voor veilige dijken en een evenwichtig watersysteem. Elk jaar is dát de kernopdracht waar het waterschap zich voor inzet. In het Jaarbeeld 2018 leest u een overzicht van de projecten, uitvoeringsmaatregelen en bijzonderheden uit het Waterbeheerprogramma 2016-2021.