Waterschap Rivierenland zorgt voor veilige dijken en een evenwichtig watersysteem. Elk jaar is dát de kernopdracht waar het waterschap zich voor inzet. In het Jaarbeeld 2020 komt u meer te weten over een aantal projecten, uitvoeringsmaatregelen en bijzonderheden in uw gebied.  

2020 gaat natuurlijk de boeken in als het Corona-jaar. Maar het werk van het waterschap is (zo gewoon mogelijk) doorgegaan. Nieuwe (online) lesprogramma's, verder werken aan dijkversterkingen, omgaan met klimaatveranderingen, campagnes rondom 25 jaar na het hoge water en 'waterbazen'. Dit zijn maar een aantal voorbeelden. Bekijk voor meer voorbeelden en inspiratie nu het Jaarbeeld 2020.

Klik hier voor het Jaarbeeld 2020.(externe link)