Jaarbeeld 2020: 'samen werken aan een toekomstbestendig rivierengebied'

2020 was natuurlijk het jaar van Corona. Maar het werk van het waterschap is (zo gewoon mogelijk) doorgegaan. Nieuwe (online) lesprogramma's, verder werken aan dijkversterkingen, omgaan met klimaatveranderingen, campagnes rondom 25 jaar na het hoge water en 'waterbazen'. Een greep uit de projecten waar in het Jaarbeeld 2020 van Waterschap Rivierenland aandacht voor is. Ook komen, naast de gebiedsspecifieke projecten, onder andere samenwerkingen, waterveiligheid, bestuur en Rivierenlanders aan bod. 

Wat is het Jaarbeeld?

Waterschap Rivierenland zorgt voor veilige dijken en een evenwichtig watersysteem. Elk jaar is dát de kernopdracht waar het waterschap zich voor inzet. In het Jaarbeeld komt u meer te weten over een aantal projecten, uitvoeringsmaatregelen en bijzonderheden in uw gebied die in 2020 hebben plaatsgevonden.  

Klik hier voor het Jaarbeeld 2020.