De kade rond de Buitenstad in Vianen is binnenkort weer op hoogte om het water van de Lek te keren. Waterschap Rivierenland herstelt de kruinhoogte van de kering, één van de jongste in het rivierengebied.

De kade is aangelegd in 2006, als één van de maatregelen na het hoogwater van 1995. Toen stond het water in een aantal huizen. De Buitenstad is al eeuwenlang bewoond en ligt net buiten de wallen van Vianen, die hier de Lekdijk vormen. Het is dus bewoning in het winterbed van de rivier, tot 2006 onbeschermd bij hoogwater. Verderop ligt de hogere Lekdijk, die de stad beschermt en de Vijfheerenlanden.

De Buitenstad in de 16de eeuw (kaart Jacob van Deventer) en de kade nu.

De ‘voorlandkering’ beschermt in de Buitenstad nu zo’n 100 inwoners, 40 woningen en enkele bedrijven. Een weg leidt naar het veer naar Vreeswijk. Waar de weg de kade kruist, kan het waterschap bij hoogwater een coupure sluiten.

De coupure in de voorlandkade van de Buitenstad, tijdens een oefening in 2018.

Door zetting en inklink zakte de kruin van de kade onder de normhoogte, soms tot 30cm er onder. We vullen de kruin aan met klei. De werkzaamheden worden nu uitgevoerd door twee aannemers uit Lexmond: Gebr. van Muijden Groenvoorziening en Daan Kool V.O.F.

De werkzaamheden aan de voorlandkade bij Vianen.
Metingen aan de kruinhoogte op de kade, onder toezicht van dijkbeheer.