Woensdag 22 september a.s. oefent Waterschap Rivierenland het sluiten van drie coupures langs het Steurgat in Werkendam. Bij hoogwater op het Steurgat sluit het waterschap deze openingen in de dijk, zodat het gebied erachter veilig is voor eventueel hoogwater.

Het gaat op 22 september om de drie coupures aan het Steurgat ter hoogte van Steurgat 1. De coupures worden tussen 8.00 uur en 12.00 uur na elkaar gesloten en daarna weer geopend. De weg wordt niet afgesloten.

Aluminium schotten
Tijdens de oefening wordt gekeken of de procedures goed verlopen, of het materieel in orde is en hoe de samenwerking met de gemeente verloopt en met de aannemer die de plaatsing van het materiaal verzorgt.

Mogelijke verkeershinder
Verkeer hoeft niet om te rijden. Het waterschap doet er alles aan om eventuele verkeershinder zo kort mogelijk te laten duren.

Coupures
Coupures zijn doorgangen voor verkeer en voetgangers in waterkeringen, zoals dijken en kades. Om goed voorbereid te zijn op hoogwatersituaties oefent het waterschap jaarlijks de sluiting van een aantal van de in totaal 52 coupures in het rivierengebied. Iedere coupure komt eens in de vijf jaar aan de beurt. 

#tothier
Woon je in het rivierengebied? Dan beschermen de coupures en dijken je tegen een overstroming. Als ze dat niet deden, tot waar staat het water dan in jouw huiskamer? Ervaar het zelf, download de app en deel het met vrienden en familie! www.tothier.nu