Waterschap Rivierenland heeft de werkzaamheden aan kadeversterking Giessen Noordeloos eind augustus 2019 afgerond. Vijfhonderd meter kade langs de Giessen is hiermee weer veilig.

Het kadegebied, 500 meter kade langs de westkant van de Giessen bij Noordeloos, was niet stabiel en/of niet hoog genoeg meer. Ook stonden langs dit traject bomen die erg groot waren geworden of zelfs scheef stonden. Een aantal betonnen keerwanden brokkelde af, waardoor deze kade versterkt moest worden. Kadeversterkingen zijn nodig om een risico op kadedoorbraak of -overstroming te voorkomen. Deze kunnen grote wateroverlast en economische schade in de omgeving veroorzaken. De uitvoering van kadeversterking Giessen Noordeloos is gestart in januari 2019.

Onderhoudsperiode

Komende periode staat er nog een drie meter hoog vleermuizenscherm langs het Laantje. Het scherm, opgebouwd uit palen en groen doek, vervangt tijdelijk de bomen die zijn gekapt in het kader van kadeversterking Giessen Noordeloos. Deze bomen zorgden voor beschutting voor de vleermuizen en luwte, waardoor er veel kleine insecten aanwezig waren. Het scherm zorgt voor luwte op dezelfde plek en daarmee ook voor het behoud van de voedselbron van de vleermuizen. De bomen dienden mogelijk ook als oriƫntatiepunt. Het effect van het scherm op de vleermuizen monitoren we, en het blijft staan totdat de nieuw aangeplante knotwilgen voldoende groot zijn om voor luwte te zorgen. Naast het vleermuizenscherm wordt dit najaar ook een stukje wegdek hersteld en vinden er groenwerkzaamheden plaats.

Eind september heeft Waterschap Rivierenland een informatiebord over de kadeversterking op de locatie geplaatst. Op de foto is ook het vleermuizenscherm te zien.