In 2017 is Waterschap Rivierenland gestart met het versterken van de Molenkade in Groot-Ammers. Inmiddels is de kade verbreed en verhoogd, het watersysteem in de polder is aangepast, het fietspad op de Molenkade is veiliger gemaakt en de natuurwaarden zijn verbeterd. De Molenkade is veilig en klaar voor de toekomst!

Uitgevoerde projecten

Als eerste werd destijds een nieuwe en brede sloot 70 meter polder inwaarts aangelegd. Deze heeft aan één zijde natuurvriendelijke oevers gekregen. Natuurvriendelijke oevers zorgen voor een betere flora en fauna en verhoogde waterkwaliteit. Ook is er een ecologische verbindingszone aangelegd zodat planten en dieren zich gemakkelijker kunnen verplaatsen. Het gemaal Achterland is verwijderd. Het polderwater wordt nu afgevoerd naar het gemaal Graafland. Het nieuwe fietspad op de Molenkade is tevens een grote verbetering. Doordat er bypasses rond de historische molens zijn gemaakt, is het fietspad veel veiliger geworden. Resterende werkzaamheden zijn het afwerken van de molenerven en waar nodig het inzaaien van de kade. Ook wordt de roedenloods nog opnieuw opgebouwd. 

Gebiedsprogramma Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (A5H)

Uit toetsing in 2012 en 2014 bleek een groot deel van de kades niet te voldoen aan de veiligheidsnorm. Ze zijn bijvoorbeeld niet hoog of stevig genoeg. Om ook in de toekomst droge voeten te houden, is het belangrijk dat de kades op orde zijn. Een aantal kades, zoals de Molenkade, waren destijds urgent. De overige kades die niet voldoen worden stapsgewijs versterkt of op orde gebracht door aanpassingen te doen in het watersysteem. Deze aanpassingen komen voort uit het Gebiedsprogramma A5H.