Wilt u deelnemen aan de waterschapsverkiezingen in 2023? Lees dan snel verder en weet waar u als kandidaat aan moet voldoen. 

Hoe kan ik deelnemen aan de waterschapsverkiezingen? 

Als kandidaat kunt u op drie manieren deelnemen aan de waterschapsverkiezingen. In onderstaand overzicht leest u daar meer over.

Het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland bestaat uit 30 zetels. Daarvan worden 22 zetels via de waterschapsverkiezingen gekozen (optie 1 en 2). De overige acht zijn geborgde zetels (optie 3). 

1. Aansluiten bij een bestaande partij

Herkent u zich in ideeën van een bestaande partij? U kunt zich bij hen aansluiten. Neem dan contact op met de partij in kwestie. De partij beslist vervolgens of u op de kandidatenlijst komt. Onderstaand een overzicht met de huidige fracties. Eind december 2022 zal duidelijk worden welke partijen aan de waterschapsverkiezingen van 2023 deelnemen.

2. Meedoen met een eigen lijst

U kunt ook een eigen lijst beginnen. In dat geval laat u de naam van uw partij registreren bij het centraal stembureau van Waterschap Rivierenland: Waterschap Rivierenland, T.a.v.: Centraal stembureau, Postbus 599. 4000 AN Tiel U bent verplicht hiervoor het formulier 'registratieverzoek' te gebruiken. Uiterlijk 19 december 2022 moet u uw partij registreren. Als u zich niet laat registreren kunt u meedoen met een blanco lijst. Dan staat er bij de verkiezingen alleen een nummer boven de lijst en geen naam.

3. Meedoen via LTO Noord en ZLTO, KvK of de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren

U kunt solliciteren bij de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE(externe link)), LTO Noord(externe link) en ZLTO of KvK als kandidaat voor de categorieën Natuur, Ongebouwd of Bedrijven. 

Waar moet ik als kandidaat aan voldoen?

Een kandidaat moet aan bepaalde eisen voldoen. Anders is de kandidaatstelling ongeldig. Een kandidaat voor de waterschapsverkiezingen 2023:

  • Woont in het gebied van Waterschap Rivierenland, of wil daar gaan wonen;
  • Is niet uit het kiesrecht ontzet;
  • Is 18 jaar of ouder (of bereikt de leeftijd van 18 jaar tijdens de zittingsperiode van het algemeen bestuur).

Profiel algemeen bestuurslid

Een lid van het algemeen bestuur moet voldoen aan het onderstaand profiel:

  • Is beschikbaar van 5 tot 6 dagen per maand (inclusief leeswerk);
  • Heeft affiniteit met water en waterschappen: verdiept zich in waterkwaliteit, waterveiligheid, waterzuivering en waterkwantiteit;
  • Is een volksvertegenwoordiger: weet wat er leeft in het rivierengebied, vertegenwoordigt de belangen, legt verantwoording af van de keuzes die gemaakt worden en krijgt het vertrouwen;
  • Zorgt voor continuïteit tijdens de zittingsperiode van vier jaar;
  • Beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling;
  • Is integer en maatschappelijk betrokken;
  • (Bestuurlijke) ervaring is een pré.

Kiesraad

De Kiesraad is een adviesorgaan en informatiecentrum op het gebied van kiesrecht, verkiezingen en referenda. Wilt u meer weten over de waterschapsverkiezingen? Kijk voor meer informatie op de site van de Kiesraad(externe link).

Vragen?

Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen door te mailen  naar waterschapsverkiezingen@wsrl.nl of te bellen naar Waterschap Rivierenland via (0344) 64 90 90.