In Nederland wordt door besluitvormers veel over het klimaat gesproken, maar helaas te weinig met de kinderen. Volwassenen nemen besluiten die van invloed zijn op de toekomst van de kinderen. Op de KinderKlimaatTop worden de rollen omgedraaid en vragen we de kinderen om na te denken over hun toekomst in relatie tot een beter klimaat.

Op school aan de slag met het klimaat

250 leerlingen uit groep 6 van de scholen uit Drechtsteden hebben de afgelopen weken gewerkt aan plannen over het klimaat. De leerlingen hebben nagedacht over wat zij belangrijk vinden, waar ze invloed op kunnen uitoefenen en hoe ze dat zouden willen aanpakken. Onder begeleiding van een workshopleider is gebrainstormd over verschillende thema's: energie, water, afval en vervoer. De leerlingen hebben zelf een thema uitgekozen dat hen het meest aanspreekt. Voor verdere verdieping is de hulp ingeschakeld van experts op het gebied van het gekozen thema. Zo heeft Waterwachter Hans een gastles verzorgd over water en de gevolgen van de klimaatverandering. Na deze verdiepingsles en de voorbereidende lessen die verzorgd werden door LexLab, zijn de leerlingen aan de slag gegaan met de vraag: Wat willen we doen voor een beter klimaat? En hoe kunnen we onze eigen school verduurzamen? Door middel van goed samenwerken, overleggen, brainstormen en knopen doorhakken maken zij een video waarin zij hun ideeën of plan laten zien.

De leerlingen presenteren hun ideeën of plan in een video op 15 november in de Duurzaamheidsfabriek tijdens de KinderKlimaatTop.

Over de KinderKlimaatTop

In opdracht van de Drechtsteden en Duurzaamheidscentrum Weizigt organiseert het LeXlab de KinderKlimaatTop Drechtsteden 2019. De KinderKlimaatTop is voor leerlingen van groep 6 van het basisonderwijs waarbij de kinderen worden uitgedaagd om na te denken over hoe zij hun eigen school kunnen verduurzamen en oplossingen te bedenken voor energie, mobiliteit, water en afval. Het LeXlab begeleidt en verzorgt de gastlessen samen met het bedrijfsleven.

Bekijk hier het filmpje dat LeXlab gemaakt heeft ter promotie van de KinderKlimaatTop Drechtsteden 2019