Waterschap Rivierenland raadt met klem af om te schaatsen op het ijs op de volle uiterwaarden. De waterstanden in de rivieren dalen komende dagen snel. Dit betekent volle uiterwaarden en buitenpolders langzaam leegstromen. Dit maakt het ijs in de uiterwaarden onbetrouwbaar. Schaatsen op de uiterwaarden is levensgevaarlijk.

Kwelwater

Daarnaast is er veel kwelwater in het rivierengebied. Kwel is rivierwater dat door de druk van de hoge rivier onder de dijk wordt gedrukt. Dit kwelwater komt terecht in grondwater, sloten en vaarten. Omdat kwelwater een hogere temperatuur heeft dan het water in sloten, kan ijs zwakker worden. Daarnaast moeten we op veel locaties met gemalen overtollig water afvoeren als gevolg van de vele kwel. Hierdoor beweegt het water waardoor ijs zwak en onbetrouwbaar wordt.

Sneeuw en kwel maken ook ijs op sloten vaak onbetrouwbaar.

IJsvereniging in uw buurt

Schaatsen? Doe dit op door ijsverenigingen gecontroleerde plekken. Neem daarbij alstublieft de corona-maatregelen in acht. Voor meer informatie over ijsverenigingen in de buurt en veilig schaatsen, kijk op schaatsen.nl(externe link).

Meer over deĀ dalende rivierstanden.