Vissen komen tijdens het zwemmen heel wat obstakels tegen: van stuwen en gemalen tot sluizen en smalle rasters. Voor de waterkwaliteit en de ecologie is het juist goed als ze ongestoord door kunnen zwemmen. Waterschap Rivierenland is daarom altijd op zoek naar manieren om vismigratie te bevorderen. De innovatieve smart vislift biedt een oplossing. Dankzij de vislift kunnen vissen binnenkort de hele Linge afzwemmen. Waterschap Rivierenland en Vislift bv pakken door en gaan elf zelfdenkende vispassages plaatsen op de Linge.

In 2018 plaatste Waterschap Rivierenland al een eerste vislift in Almkerk. Nu is het tijd om deze innovatie op grotere schaal toe te passen. De vispassage herkent vissen en zorgt voor ideale omstandigheden om te migreren. De vislift voorziet daarnaast in eigen onderhoud én houdt de kwaliteit van het water in de gaten.

Van kleine poldervisjes tot karpers en snoeken: binnenkort kunnen ze zonder belemmeringen door een groot deel van de Linge trekken. De zelfdenkende vispassage herkent elke vis die komt aanzwemmen en stelt hiervoor de ideale stroomsnelheid in. De ronde vorm zorgt voor een besparing in ruimte, en daardoor ook in kosten.

Digitalisering van de Linge

Doordat gegevens over passerende vissen worden opgeslagen, komt het waterschap meer te weten over soorten en hoeveelheden vissen die passeren. De passage houdt ook de waterstanden en de waterkwaliteit in de gaten. Zo kan Waterschap Rivierenland bijvoorbeeld direct zien als de vispassage verstopt zit of een schadelijke stof in het water geloosd is.

Innovatie

Het waterschap is samen met Vislift b.v. genomineerd voor de waterinnovatieprijs 2019 in de categorie Digitale Transformatie met de ‘Smart Vislift’. Stemmen op de vislift kan via https://www.waterinnovatieprijs.nl/inschrijving/vispassage/(externe link).

In 2020 begint Waterschap Rivierenland met het plaatsen van de elf liften op zeven locaties. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de provincie Gelderland en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling.