Nu dijken gevarieerd en in fases worden gemaaid, met het oog op biodiversiteit, vervalt de zomerschouw dijken. Een geheel gladgeschoren dijk in juli komt niet meer voor. Wel blijven dijkbeheerders controleren op goed onderhoud van de grasmat.

Jarenlang was de zomerschouw dijken in juli het moment dat het waterschap controleerde of gebruikers en eigenaren hun dijk netjes hadden gemaaid. Maar sinds 2020 hanteert het waterschap op de dijken en kades een gefaseerd maaibeheer, voor meer biodiversiteit die bovendien de grasmat versterkt. Dijken worden nu tussen mei en het najaar gemaaid, afwisselend in delen en met maatwerk.

Nu het waterschap geen strak gemaaide dijken nastreeft, is de zomerschouw overbodig. Wel blijven de dijkbeheerders controleren op goed onderhoud van de grasmat. Kwaliteit van de begroeiing is belangrijk, niet gebonden aan een datum.

De najaarsschouw van de dijken in oktober blijft bestaan, voordat het hoogwaterseizoen begint in de winter.

Meer weten over hoe we maaien? Lees het hier.