Waterschap Rivierenland start gewoon met het maaien van dijken. Dat doen we omdat we na hevige regen de dijken meer beschadigen.

De hitte en droogte van afgelopen tijd hebben gevolgen voor de grasmat. Deze is hier en daar verdord en droog. Toch kunnen we het maaien beter niet uitstellen. Als het nu veel zou gaan regenen, dringt water niet diep de grond in. Hierdoor wordt de bovenste laag glad. Gaan we dan maaien? Dan richten de zware machines die we voor het maaien gebruiken meer schade aan.

•    Meer informatie over hoe wij maaien
•    Meer informatie over droogte in het rivierengebied