Natuur vennengebied is aan het herstellen         

Samen met de Provincie Gelderland, Staatsbosbeheer, de gemeenten Wijchen en Heumen werkte Waterschap Rivierenland de afgelopen vijf jaar aan maatregelen tegen de verdroging van het Overasseltse en Hatertse vennengebied. Op 3 december, tijdens de presentatie van de onderzoeksresultaten, laten deze maatregelen een positief effect zien op het waterpeil in de vennen. Het gemiddelde venpeil van de centraal gelegen vennen is met vijf à tien cm gestegen. Tegelijk is de heideontwikkeling in het gebied op veel plekken succesvol. De natuur is aan het herstellen. Het gebied gaat gezonder de toekomst in.