Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland heeft de voordracht van Marc Laeven (Water Natuurlijk) als heemraad goedgekeurd. Hij volgt hiermee Hennie Roorda op. Hennie Roorda heeft afscheid genomen als lid en heemraad van het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland. 

Marc Laeven is sinds 2018 lid van het Algemeen Bestuur. Hij heeft Fysische Geografie (UU) en Geohydrologie (VU) gestudeerd. Hiervoor was Marc Laeven werkzaam in onderzoek, advisering en bij de overheid. Hij bekleedde managementfuncties bij Kiwa, Commissie voor de m.e.r., Sweco en de gemeente Eindhoven.