Op 15 maart 2023 zijn de waterschapsverkiezingen. Alle inwoners van Nederland mogen dan meebeslissen over de toekomst van water in hun buurt. Onderzoek laat zien dat 94% van de inwoners uit rivierengebied het werk van de waterschappen belangrijk vindt. Toch is 27% van hen niet bekend met Waterschap Rivierenland.

Extreem weer komt steeds vaker voor. In het rivierengebied is 88% van de inwoners bekend met de rol van het waterschap bij extreem weer. Dat blijkt uit onderzoek dat Citisens in opdracht van de Unie van Waterschappen heeft uitgevoerd. 38% van de inwoners geeft aan te kiezen voor het bouwen van hogere dijken, ten opzichte van 49% die het water de ruimte wil geven. Daarnaast wil 91% liever vooraf investeren om schade door droogte of wateroverlast te voorkomen ten opzichte van 6% die liever pas wil repareren als er schade is.

Zuivering van rioolwater

In Nederland wordt ook steeds meer afval in het water gegooid of doorgespoeld. Daarmee worden de kosten voor rioolwaterzuivering steeds hoger. Met 28 rioolwaterzuiveringsinstallaties zuivert Waterschap Rivierenland al het rioolwater in ons gebied. Ruim acht op de tien inwoners vindt dat Nederlanders bewuster om moeten gaan met wat wij door de gootsteen spoelen, tegenover bijna één op de tien die liever extra investeert in zuiveren.

Invloed van het water op de inrichting van Nederland

Het waterschapsbestuur heeft de komende jaren met meer van dit soort actuele dilemma’s te maken. De waterschappen willen bijvoorbeeld dat er bij nieuwe bouwplannen wordt nagedacht over de effecten van extreem weer. 84% van de inwoners van het rivierengebied vindt dat het water bepaalt waar onze huizen komen, tegenover 8% die liever overal bouwt.

Meer lezen?

Bekijk dan onze pagina over de waterschapsverkiezingen of infographic met landelijke onderzoeksresultaten(externe link). Of bekijk het volledige onderzoeksrapport van de regio rivierenland.