Fractie

Ongebouwd

Nevenfuncties

  • Mede-eigenaar MTS Gremmen-Janssen, Horssen (bezoldigd)
  • Voorzitter Vereniging dorpshuis Horssen (onbezoldigd)

Contact

E-mail: m.gremmen@wsrl.nl