Voor het derde jaar op rij is de droogte in sommige gebieden groot. Minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen brengt daarom een aantal werkbezoeken in het land. Zo ook in het werkgebied van Waterschap Rivierenland. In de gemeente Berg en Dal, bij de stuwwal van Nijmegen, nam de minister een kijkje bij verschillende locaties om te zien hoe het waterschap samen met de gemeente, oplossingen zoekt om de gevolgen van droogte tegen te gaan.

Groentenhof Poelen

Het agrarische pompoenbedrijf van Laura en Chris Poelen ligt bovenop de stuwwal. Als agrarisch bedrijf hebben ze te maken met droogte. Om het water wat ze hebben zo efficiënt mogelijk te gebruiken hebben ze allerlei waterbesparende maatregelen toegepast. Een voorbeeld is een pompoenwasmachine die het waswater filtert en hergebruikt. Het waterschap probeert dit soort maatregelen samen met de agrariërs vorm te geven en geeft hiervoor subsidie.  

De Groesbeek

Bij de Groesbeek heeft de minister gezien hoe samen met inwoners gewerkt is aan het terugdringen van de effecten van de verdroging. De bron en de beek zijn in de dorpskern weer bovengronds gehaald, waarmee tevens het water-op-straat-probleem kon worden opgelost. In het landelijk gebied is de beek gemaakt met een smal zomerbed en breder winterbed. Zo kan er bij wateroverlast meer water door de beek stromen. En kan bij drogere periodes het water langer in de beek blijven. De Groesbeek is, mede door inbreng van de inwoners, ook een fijne plek geworden om te verblijven.

Breedeweg

In de kern Breedeweg kon de minister zien hoe het gebiedsproces zich gaat richten op het verminderen van wateroverlast én verdroging.

Actuele informatie over de droogte in het rivierengebied bekijk www.wsrl.nl/droogte(externe link).

Heemraad Mathieu Gremmen, dijkgraaf Co Verdaas, wethouder Gemeente Berg en Dal Sylvia Fleuren en minister Cora van Nieuwenhuizen
Minister van Nieuwenhuizen en heemraad Mathieu Gremmen.
Agrariër Chris Poelen en de minister.