Donderdag 23 september was de officiële oplevering van het project Molenkade van Waterschap Rivierenland. De oplevering werd bijgewoond door bestuurders van het waterschap, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Molenladen, de aannemer JdB Groep B.V. en omwonenden.

 

Project Molenkade

Het waterschap versterkte de afgelopen jaren de regionale waterkering (boezemkade) Molenkade over een lengte van 2,2 kilometer. Door de versterking voldoet de kade weer aan de waterveiligheidsnormen.  Met de versterking van de kade is tevens het poldergemaal Achterland verplaatst. In combinatie met het verleggen van de poldersloot wordt het water nu beter afgevoerd. Deze nieuwe sloot is aangelegd met natuurvriendelijke oevers.

Het creëren van ecologische verbindingszones en veilige fietsverbindingen zijn speerpunten van de provincie Zuid-Holland. Zodoende werd ten zuiden van de Peppelweg, aansluitend aan de natuurvriendelijke oever, een agrarisch perceel ingericht als ecologische verbindingszone. Het fietspad, onderdeel van het provinciaal fietspadenplan, is na de kadeversterking nieuw aangelegd. Het nieuwe veilige fietspad ligt nu rondom de historische molens. Binnen het project was er aandacht voor cultuurhistorische aspecten rondom de molens, en de molenerven zijn zorgvuldig ingericht in overleg met de molenaars en de stichting SIMAV.

Foto net na uitvoeringsperiode door Cees van der Wal

Grote opgave

Het waterschap en de provincie staan in de Alblasserwaard voor grote opgaven op het gebied van kadeversterking, het verbeteren van de waterkwaliteit en de realisatie van nieuwe natuur. Nieuwe projecten zullen worden opgepakt met oog voor kansen om de omgeving mooier en leefbaarder te maken.

Bij de Molenkade hebben het waterschap en de provincie het project in samenhang met al die vraagstukken opgepakt. “Met succes, wat mij betreft. Het resultaat is geweldig. Ik nodig iedereen uit om de fiets te pakken en dat met eigen ogen, hier in Groot-Ammers, te komen bekijken”, aldus Jeannette Baljeu, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland.”