HippoWaterschappen site - homepage

Over ons

Foto muskusratbestrijder in boot

Sinds 1 januari 2012 werken vier waterschapen samen in het wegvangen van de muskus- en beverratten in hun werkgebieden. Waterschap Rivierenland verzorgt de uitvoering.

Over ons

Werkwijze

beverrat_in_kooi.jpg

Het wegvangen van muskusratten en beverratten is noodzakelijk om graafschade aan dijken en kades en ook oevers te voorkomen.

Werkwijze

Muskusrat

Foto Muskusrat

Door zijn graafactiviteiten wordt de muskusrat gezien als een risico voor de veiligheid. Hoe herken je een muskusrat?

Muskusrat

Beverrat

Foto beverrat

Ook de beverrat wordt door zijn graafactiviteiten gezien als een risico voor de veiligheid. Hoe herken je een beverrat?

Beverrat

Muskusrattenbeheer Rivierenland

De videoplayer is aan het laden. Mocht hij niet verschijnen, dan is flash of javascript disabled.
Download bestanden

Muskusrattenbeheer Nederland (muskrat control in the Netherlands)

De videoplayer is aan het laden. Mocht hij niet verschijnen, dan is flash of javascript disabled.