Het zonnige weer volgt op een natte maand maart. Door regen en kwel is er bij de start van het groeiseizoen veel water voorhanden. Op de Waal passeert nu een golfje, lage uiterwaarden stromen vol.

Woensdag trekt het topje van de golf door het rivierengebied, bij Lobith bereikte de Rijn een maximaal peil van 11,72m +NAP. Het is net niet genoeg om de Spiegelwaal bij Nijmegen-Lent te laten meestromen. Maar de golf vult wel het grondwater aan en zorgt voor kwel in sloten. De hele maand maart was nat: er viel in het rivierengebied meer regen dan normaal en ook de grote rivieren bleven boven het langjarig gemiddelde.

Het golfje op de Waal bij Tiel, waar het werk aan de Waaldijk geen hinder ondervindt.

Hoger zomerpeil

Het betekent een natte start van het groeiseizoen, het seizoen waarin natuur en landbouw water vragen. Door de natte omstandigheden herstelde het grondwater op veel plaatsen goed van de afgelopen droge zomer(s). Ook kon het peil in veel sloten goed worden verhoogd naar het hogere zomerpeil. Daarmee houden we de watervoorraad op peil en vermijden we verdroging van kwetsbare natte natuur.

De Spiegelwaal bij Nijmegen-Lent, die net niet mee stroomt.

Nachtvorst en bloesems

De afgelopen nachten was er nachtvorst. Om bloesem daartegen te beschermen, besproeien fruittelers hun boomgaarden. Gaat de bloesem verloren, dan is er geen vrucht. Dat vraagt veel water. Dankzij de natte omstandigheden was het voor onze peilbeheerders dit keer eenvoudiger om sloten op peil te houden.

Beregening van fruitboomgaarden in het Land van Maas en Waal, omgeving Batenburg. Sloten staan goed op peil.