Tijdens de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) op 31 mei is het nieuwe dagelijks bestuur van Waterschap Rivierenland benoemd. Ook heeft het AB van Waterschap Rivierenland ingestemd met het bestuursprogramma voor de periode 2023-2027.

Aan de slag met water

In het bestuursprogramma ‘Aan de slag met water’ staat in hoofdlijnen hoe we omgaan met de thema’s die spelen in de samenleving, welke ambities het waterschap heeft en welke koers het wil varen in de bestuursperiode 2023-2027. De rode draad is het uitvoeren van onze kerntaken. Kortgezegd: de bescherming tegen te veel water en zorgen voor genoeg en schoon water.

Dagelijks Bestuur

Het College van Dijkgraaf en Heemraden ziet er als volgt uit:
•    Co Verdaas – dijkgraaf
•    Melinda Boons – heemraad middelen en wegen
•    Esther Groenenberg – heemraad watersysteem
•    Henk van ’t Pad – heemraad waterveiligheid
•    Goos den Hartog – heemraad waterketen en eerste loco-dijkgraaf
•    Kees Romijn – heemraad watersysteem
•    Kees Vonk – (secretaris-directeur)


Lees het hele bestuursprogramma hier. 

Plaat def