Komend weekend bereikt de Rijn opnieuw een piekje, bijna net zo hoog als een maand geleden. De dijken doen hun werk, onze gemalen draaien overuren door kwel. Ga dit weekend kijken op de dijken!

In februari piekte de Rijn bij Lobith naar 13,63m +NAP, wat bijzondere beelden opleverde. Komende zaterdag wordt een peil verwacht van enkele centimeters lager. Tussendoor zakte de rivier maar weinig en dus staan de uiterwaarden en buitenpolders langs Waal en Nederrijn nu al vijf weken onafgebroken onder water.

De Maas bij Batenburg, maandag 9 maart.

Kwelwater

Dat heeft voor het waterschap vooral binnendijks effect: onze gemalen draaien volop om sloten en singels op peil te houden bij het vele kwelwater. In de Waalsprong bij Nijmegen, waar de rivier direct van invloed is op de waterstand in de wijk, bereiken de singels nu voor het eerst in jaren hun hoogste peil.

Door kwel staan de plassen in de Waalsprong bij Nijmegen op maximaal peil.

Water keren

De dijken doen intussen waar ze voor zijn: water tegenhouden. Om de grasmat te ontzien, begint het het opruimen van de aangespoelde rommel pas als de dijken goed zijn opgedroogd. Door hoogwater en regen is het nog niet zover. 

Bij Ravenswaaij sloot Rijkswaterstaat dinsdag 10 maart de keersluis tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en de Nederrijn. De kering is onderdeel van onze dijkring in de Betuwe.

Geen ‘vrij verval’

Een ander effect van hoogwater is dat bijvoorbeeld ons Kolff gemaal in Hardinxveld overuren maakt. Dit gemaal voert water af uit de Linge: de gehele Betuwe tussen Doornenburg en Gorinchem water af op de Merwede. Bij Hardinxveld is de invloed van eb en vloed zichtbaar. Bij eb staat de rivier gewoonlijk laag genoeg om water te lozen ‘onder vrij verval’. Maar de afgelopen maanden is zelfs bij eb bemaling nodig om het water uit de polder omhoog te malen naar rivierpeil. Nu al evenaart het Kolff gemaal het aantal draaiuren van heel 2019, een jaar zonder hoogwater en met een droge zomer.

Meer weten over leven achter de dijken? In januari stonden we stil bij het hoogwater van 1995 met #hohohoogwater. Lees meer over onze dijken.