Als gevolg van wateroverlast in het Lek en Lingegebied is onderzocht hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden. Er is toen gekozen om de capaciteit van de gemalen van het gebied te vergroten. Een van deze gemalen is gemaal De Neust in Tricht, op de rand van Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt. Als gevolg van deze vergroting is nieuwbouw noodzakelijk.  

Inmiddels zijn we volop gestart met de bouw. Eind 2020 wordt het project afgerond. Het plaatsen van het bouwbord was een mijlpaal voor alle betrokken partijen. Bekijk www.wsrl.nl/deneust voor meer informatie.