Het Waalfront in Nijmegen krijgt een toekomstbestendige, veilige, deels groene waterkering: een dijk die het voormalig industriegebied groener maakt en het uitzicht op de rivier terugbrengt. Waterschap Rivierenland, Provincie Gelderland en Ontwikkelbedrijf Waalfront (een samenwerking tussen gemeente Nijmegen en BPD) tekenden op 18 september 2019 een samenwerkingsovereenkomst die de rollen en financiering van het project vastlegt. De kosten voor het plan bedragen 5,1 miljoen euro; dit bedrag zal gelijk worden verdeeld over het waterschap, de provincie en ontwikkelbedrijf Waalfront.