Hier vindt u het laatste nieuws van Waterschap Rivierenland.

 • Een half uur na opening, terwijl de stratenmaker de bestrating nog aan het afmaken was, zwommen de eerste vissen al door de zelfdenkende vispassage in Opheusden. De vispassage is de eerste van een reeks passages die Waterschap Rivierenland de komende tijd op de Linge gaat plaatsen.
 • In Zaltbommel werken de gemeente en Waterschap Rivierenland samen met tuinders en drinkwaterbedrijf Dunea om water met gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen uit de hele Bommelerwaard apart te zuiveren.
 • De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met de spoedwet digitale besluitvorming voor decentrale overheden. 
 • Aan de oostkant van Ophemert aan de Molenstraat starten we medio april, samen met de gemeente West-Betuwe, met de werkzaamheden om een extra waterberging te graven. Er is meer ruimte nodig om in de toekomst het water goed op te kunnen vangen. Ter voorbereiding zijn de sloten in de omgeving al gebaggerd.
  Locatie nieuwe waterberging Ophemert
 • Vanaf 14 april maait Waterschap Rivierenland in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden kruisingen en zichthoeken voor de verkeersveiligheid langs wegen buiten de bebouwde kom.
 • De dijk langs de Afgedamde Maas bij Rijswijk (gemeente Altena) valt in de prijzen als toonbeeld van biodiversiteit in het rivierenlandschap. Waterschap Rivierenland nomineerde Brabants Landschap, dat de dijk onderhoudt.
 • Eigenaar Klop Beheer, Waterschap Rivierenland, provincie Gelderland en gemeente West Betuwe hebben besloten hun samenwerking voor herinrichting van het Heuffterrein te bekrachtigen. De partijen hebben hiervoor een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. De komende maanden werken zij de globale plannen, die mede als basis hebben gediend voor het ontwerp-projectplan Waterwet, verder uit.
   
 • De afgelopen droge jaren zitten nog vers in ons geheugen. 2018 was extreem droog en ook 2019 was droger dan gemiddeld. Vanaf vandaag is het groeiseizoen en het hydrologische nieuwjaar 2020 officieel begonnen. Dit betekent dat het KNMI vanaf nu het verschil tussen neerslag en verdamping bijhoudt. Het voorjaar is ook een goed moment om vooruit te kijken naar de aankomende zomer. Want deze zomer zou het ook zomaar droog kunnen worden. Waterschap Rivierenland biedt nog dit jaar en volgend jaar subsidie aan agrariërs die waterbesparende maatregelen nemen.
 • In Rivierenland is op 31 maart de Regionale Energiestrategie (RES) in concept voorgelegd aan de colleges van de acht regiogemeenten. Hierna volgt besluitvorming in de gemeenteraden, Algemeen Bestuur Waterschap Rivierenland, Gedeputeerde Staten en de andere RES-partners. In de Concept RES staat hoeveel duurzame energie Rivierenland in 2030 zal opwekken. Het bod is om in elk geval 0,632 TeraWattuur te produceren, via alle bestaande en reeds geplande windturbines en zonnevelden. Met dit bod geeft Rivierenland invulling aan het landelijke Klimaatakkoord, waarin staat dat elke regio in Nederland een bijdrage levert aan duurzame energieopwekking.
 • In een groot deel van de Alblasserwaard zitten de stoffen PFOA en GenX in het water en de bodem. Het waterschap als waterkwaliteitsbeheerder heeft het RIVM verzocht om voorlopige risicogrenswaarden vast te stellen voor het eten van vis en zwemmen.
 • Het coronavirus is in Nederland op een aantal plaatsen aangetroffen in afvalwater. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM.
 • De samenwerkende overheden in de regio U16 willen een realistische bijdrage leveren aan de landelijke klimaatambities. 
 • De nachten na zondag worden helder en koud. De temperatuur komt onder nul. Ter bescherming van de bloesems bij nachtvorst, beregenen fruittelers hun boomgaarden. De vraag naar water stijgt, na de natte winter is er voldoende water.
 • Deze inspectie vindt jaarlijks plaats, direct na het hoogwaterseizoen. Zo kan ook gelijk drijfvuil worden opgeruimd. Omdat er langs de Waal nog sprake is van hoogwater, volgt hier inspectie later. Langs de Maas, Neder-Rijn en Lek kan al wel geïnspecteerd worden.
  Hoogwater in Maas en Waal, half maart. Als het water zakt en de dijk opdroogt, kan schoonmaak en herstel starten.
 • Waterschap Rivierenland schrapt de oefening met de hoogwaterkering Kromme Nol in de Afgedamde Maas van dinsdag 17 maart. 
  De Kromme Nol
 • Het gemaal Tricht, op de rand van Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt, wordt vernieuwd en vergroot. Op woensdag 26 februari is de oude historische bebouwing volledig opgetild en verplaatst om eind dit jaar weer teruggezet te worden.
 • Hoe meer water onze rivierdijken moeten tegenhouden, hoe meer kwel we zien aan de droge kant van de dijken. Ook nu beheert Waterschap Rivierenland het peil in de polders met stuwen en gemalen.
 • Sinds vorig jaar maart liggen alle werkzaamheden voor de aanleg van een tweede golfbaan in Spijk stil. In de grond en het water zijn metalen gevonden en is de pH-waarde te hoog. Dit is schadelijk voor mens, dier en de natuur.
RSS feed