Dubbel prijs voor dijkverbetering Kinderdijk-Schoonhovenseveer

19 januari 2017 Het is een nek-aan-nek race geweest maar het dijkversterkingsproject Kinderdijk - Schoonhovenseveer (KiS) heeft de Infra Tech Innovatieprijs én de Publieksprijs 2016 (van Cobouw) gewonnen! Zowel de vakjury als het publiek hebben oog gehad voor de samenwerking binnen dit project van aannemer Mourik/Besix en Waterschap Rivierenland. Het waterschap wil alle stemmers bedanken voor deze mooie prijs.
Het projectteam neem de prijs in ontvangst

Waarom dit dijkverbeteringsproject? 

Het project heeft gewonnen omdat hier allerlei bestaande en innovatieve oplossingen slim worden ingezet en aan elkaar verbonden worden: onder andere augmented reality, gebruik van drones, gebruik van boorpalen, verschillende manieren van monitoring en Klimaatdijk. Voor de komende jaren is hiermee de veiligheid van de omgeving weer gewaarborgd met minimale overlast voor bewoners en bedrijven en met als resultaat een toekomstbestendige en veilige dijk. De samenwerking tussen Waterschap Rivierenland en de combinatie Dijkverbetering Molenwaard (Mourik en Besix) werpt dus zijn vruchten af.

Dijkverbetering KIS

Dijkverbetering Kinderdijk-Schoonhovenseveer is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma:  hierin werken Rijk en waterschappen intensief samen om Nederland te beschermen tegen overstromingen. Kijk voor meer informatie ook op deze website: Dijkverbetering Kinderdijk-Schoonhovenseveer.