Bestuurders enthousiast over plannen burgers voor dijkversterking Gorinchem-Waardenburg

10 februari 2017 Waterschap Rivierenland betrekt bewoners actief bij het dijkversterkingsproject tussen Gorinchem-Waardenburg. Er zijn inmiddels vijf zogenaamde ‘ensemble-werkgroepen’ van bewoners actief, die zich bezighouden met ‘het ontwerpen van de dijk’. De groepen richten zich ieder op een ander traject langs de dijk. De bestuurders van alle betrokken partijen zijn enthousiast over de inzet en ideeën die voortkomen uit deze werkgroepen.
Een idee van de werkgroep Vuren: een klimaatdijk

Bestuurder Goos den Hartog van het waterschap:  “Om te komen tot een overtuigend, vanzelfsprekend ruimtelijk ontwerp voor deze dijk worden alle betrokken partijen al in een vroeg stadium betrokken. Wij stimuleren de ontwikkeling van ideeën en bieden naast de burgers ook deze ruimte aan overheden zoals Rijkswaterstaat, provincie en gemeenten.

Gedeputeerde Josan Meijers van de provincie Gelderland: “Ik ben blij met het actieve meedenken en de concrete bijdragen uit de verschillende hoeken van de samenleving. Ik hoop natuurlijk dat dit leidt tot een uitkomst straks die breed gedragen wordt én goed uitpakt voor de ruimte en haar bewoners”.

Opdracht voor werkgroepen

De werkgroepen hebben vanuit het waterschap de opdracht meegekregen om een ontwerp van de dijk te maken, of om hier een visie op te geven in combinatie met voorstellen voor aanpassing en/of herinrichting van de omgeving. Met andere woorden: de dijk te ontwerpen als onderdeel van de omgeving. Het waterschap wil hiermee een  impuls geven aan het bereiken van een maatschappelijke meerwaarde voor dit dijktraject. De dijk kan bijvoorbeeld ook gebruikt worden voor natuur, recreatie of bebouwing.

Delen van kennis

De ensemble-werkgroepen hebben eind 2016 hun visie en plannen aan elkaar gepresenteerd. Daarna heeft elke werkgroep in een bijeenkomst in het eigen dorp de overige bewoners geraadpleegd (eind januari/begin februari). Op 22 februari presenteren zij hun plannen aan een brede groep van overige belanghebbenden en ambtenaren van overheden. Deze groep kan dan kennis nemen van de plannen. Ook kunnen zij zich beraden of zij bij deze plannen of onderdelen daarvan willen aansluiten of meehelpen om ze verder uit te werken of uit te voeren. Stichting Landschapsbeheer Gelderland, die diverse gemeente ondersteunt bij hun landschapsplannen, is benieuwd of er samenwerking kan ontstaan op het gebied van de gemeentelijke landschapsplannen van onder andere Lingewaal en Neerijnen.

Meer ideeën van de ensemble-werkgroepen vindt u bij Documenten op de projectwebsite van dijkversterking Gorinchem-Waardenburg.