Nieuwe jeugdbestuurder gevonden!

20 maart 2017 We hebben een nieuwe Jeugdbestuurder gevonden! Onze nieuwe jeugdbestuurder heet Rogier Visser. Rogier is 14 jaar, komt uit Culemborg en zit in 3 VWO van Scholengemeenschap Lek en Linge in Culemborg. Rogier neemt het stokje over van Marieke Heinenberg, die onlangs het jeugdbestuur moest verlaten omdat zij 18 jaar is geworden.
Rogier Visser, Jeugdbestuurder Waterschap Rivierenland

Rogier is inmiddels aangemeld bij het Nationaal Jeugdwaterschap en binnenkort volgt ook de officiële benoeming door dijkgraaf Roelof Bleker.

Op onze jongerenpagina stelt Rogier zich voor in zijn eerste blog.
Rogier is ook te volgen via Twitter @Jeugdbestuurder

Wij zijn er trots op dat Rogier ons waterschap gaat vertegenwoordigen en Rogier..., die heeft er zin in!

 

Wat is het Nationaal Jeugdwaterschap?

In het Nationaal Jeugdwaterschap zitten 19 jeugdbestuurders tussen de 14 en 17 die ieder  een waterschap in Nederland vertegenwoordigen. De jeugdbestuurders (onder leiding van 1 jeugddijkgraaf) nemen deel aan ongeveer 8 bijeenkomsten per jaar van het Nationaal Jeugdwaterschap. Tijdens deze dagen gaan ze met elkaar op stap om het waterschap te promoten, hun (water-)kennis te vergroten en ervaringen met andere jeugdwaterschappers te delen. Ze bezoeken jaarlijks 4 waterschappen waar zij een excursieprogramma volgen. Ook zijn er landelijke activiteiten zoals Wereldwaterdag waarop het Nationaal Jeugdwaterschap een rol speelt. Ze organiseren bijvoorbeeld een waterbewustzijncampagne of  gaan in gesprek met Tweede Kamerleden of de Deltacommissaris. Daarnaast vertegenwoordigt de Jeugdbestuurder Waterschap Rivierenland bij gelegenheden in ons eigen gebied en geeft het waterschap advies over het bereiken van jongeren.