Project Munnikenland officieel overgedragen aan beheerders gebied

31 maart 2017 Op donderdag 30 maart is project Munnikenland officieel overgedragen aan de partijen die het gebied gaan beheren. Rijkswaterstaat Ruimte voor de Rivier droeg het beheer over aan Staatsbosheer, Waterschap Rivierenland, Slot Loevestein, gemeente Zaltbommel, Rijkswaterstaat Oost Nederland, Rijkswaterstaat Zuid Nederland West en Dunea. Met een officieel tekenmoment op Slot Loevestein werd het in de afgelopen jaren veranderde gebied door de beheerders geaccepteerd en overgenomen.
Heemraad Goos den Hartog van Waterschap Rivierenland spreekt de aanwezigen toe.

Staatsbosbeheer gaat samen met agrarische natuurvereniging ‘De Capreton’ het natuurbeheer verzorgen. Waterschap Rivierenland staat aan de lat voor het beheer van de Wakkere Dijk en de gemeente Zaltbommel is beheerder van de wegen en fietspaden in het gebied. Rijkswaterstaat Zuid Nederland West draagt zorg voor de Afgedamde Maas, Rijkswaterstaat Oost Nederland is beheerder van de Waal en zijn uiterwaarden. Dunea neemt de aangelegde poelen in het gebied in beheer en Slot Loevestein de voorgracht rond het slot.

Project Munnikenland

De werkzaamheden voor project Munnikenland startten in 2013 en eind 2016 werd het project opgeleverd. Er is onder andere een nieuwe dijk aangelegd, de ‘Wakkere Dijk’, die recreanten door middel van de aangelegde tribunes prachtig uitzicht geeft over het nieuwe natuurgebied. Ook zijn er geulen in de uiterwaarden gegraven. De rivier de Waal heeft op deze manier meer ruimte gekregen en bij hoogwater kan het Munnikenland nu volstromen met water. De doelstelling van dit project was een waterstanddaling van 11 centimeter bij hoogwater. Deze doelstelling werd eind 2015 behaald.

Door het uitvoeren van dit project beschermen we de bewoners van het rivierengebied in de toekomst nog beter tegen hoogwater en hebben we het gebied aantrekkelijk gemaakt. Combinatie Van Oord-GMB voerde dit project uit in opdracht van Waterschap Rivierenland.

Heemraad Goos den Hartog, Waterschap Rivierenland: "Dit project is in goede harmonie uitgevoerd, in samenwerking met alle partijen. Maar soms was het ook polderen, moed tonen en de energie erin houden. De verschillende onderwerpen binnen dit project kostten tijd, maar samen hebben we uiteindelijk de klus geklaard en de puntjes op de i gezet. Na het zetten van de handtekeningen is de overdracht een feit. Hopelijk wordt dit in de toekomst een prachtig veelbezocht natuurgebied!"

Ruimte voor de Rivier

Project Munnikenland is een van de projecten van het programma Ruimte voor de Rivier van Rijkswaterstaat. Nederlandse rivieren hebben steeds vaker te maken met hoge waterstanden. Ze krijgen meer regen- en smeltwater te verwerken, terwijl ze tussen de dijken maar weinig ruimte hebben. Hierdoor neemt de kans op overstromingen toe. Alleen dijkverhoging is onvoldoende om het toenemende overstromingsgevaar te keren. De waterstand in de rivieren moet omlaag. Daarom geven Rijkswaterstaat, waterschappen, gemeentes en provincies onze rivieren op ruim dertig plaatsen meer ruimte. Bijvoorbeeld door het verleggen van dijken, graven van nevengeulen en verdiepen van uiterwaarden. Op deze manier werken we samen aan de veiligheid van vier miljoen inwoners in het rivierengebied én aan een aantrekkelijke leefomgeving.