Waterschap Rivierenland eerste waterschap met In Control Verklaring

21 april 2017 Als eerste waterschap heeft Waterschap Rivierenland een ‘In Control Verklaring’ (ICV) ontvangen voor de jaarrekening 2016.

Als eerste waterschap heeft Waterschap Rivierenland een ‘In Control Verklaring’ (ICV) ontvangen voor de jaarrekening 2016. Waterschap Rivierenland wil jaarlijks onderzoeken in welke mate zij haar doelen op een beheerste manier bereikt. Dit is van belang voor een transparante bedrijfsvoering en de ambitie om continu te verbeteren. De meting naar de jaarrekening 2016 heeft tot op procesniveau en projectniveau inzicht opgeleverd in de balans en mate van control. Het gaat hierbij niet om een absoluut 'we zijn wel' of 'we zijn niet' in control. Wel gaat het om het jaarlijks opmaken van de balans op onderdelen als samenwerking, sturing, normen en waarden en kaders. Met de resultaten van het traject van de In Control Verklaring kan het waterschap de beheersing van de organisatie op het gewenste peil brengen en houden.