Waterschap steunt Unesco-nominatie Nieuwe Hollandse Waterlinie

20 april 2017 Met de symbolische plaatsing van de Diefdijk op de kaart van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, betuigt Heemraad Arie Bassa zijn steun aan de nominatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie voor de Unesco Werelderfgoedlijst. Bassa was samen met andere Regionale bestuurders van gemeenten, waterschappen en grote eigenaren zoals Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, bij de feestelijke bijeenkomst voor de Unesco nominatie aan de Liniecommissie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De ondertekening en aanbieding van de steunbetuiging door alle stakeholders is een belangrijke stap op weg naar de Unesco Werelderfgoedstatus van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) als uitbreiding van het sinds 1996 bestaande WerelderfgoedStelling van Amsterdam (SvA).

Brede steun voor Werelderfgoed

Bekendheid, bewustwording en draagvlak ontwikkelen bij alle betrokken partijen is belangrijke voor Unesco. Het draagt bij aan de bescherming en het behoud van het Werelderfgoed. Tijdens een aantal bestuurlijke bijeenkomsten over de Unesco nominatie met gemeenten en grote eigenaren is door de partners aangegeven dat ze duidelijk willen maken dat ze de nominatie ondersteunen.

Symbolische overhandiging

Op 20 april is de steunbetuiging aangeboden aan de Liniecommissie door de bestuurders van de gemeenten en waterschappen en de grote eigenaren die deel uit maken van het toekomstig Werelderfgoed. De Liniecommissie is het hoogste bestuurlijk orgaan in de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Zij wordt gevormd door de vier gedeputeerden van de provincies Utrecht, Noord-Holland, Gelderland en Noord-Brabant.

Josan Meijers, voorzitter van de Liniecommissie: 'Nederlanders zijn altijd heel ingenieus met "ons water" geweest. We maakten land van water, en water van land. Dijken, waterwerken, we kennen het allemaal. Maar we gebruikten water lang geleden ook vaak als militaire verdediging. De Nieuwe Hollandse Waterlinie is daar een geweldig mooi voorbeeld van. Forten, kazematten en open schootsvelden boden samen met de rivieren bescherming tegen de vijand. Een onderdeel van onze geschiedenis dat niet verloren mag gaan, maar dat we willen doorgeven aan volgende generaties. Een nominatie voor Unesco’s Werelderfgoed zou ons daarbij enorm helpen.'

foto: Rick Huisinga

 Met het leggen van een puzzelstuk van de Nieuwe Hollandse Waterlinie hebben de vertegenwoordigers van betrokken partijen hun symbolische handtekening gezet en hebben met elkaar de verbinding gemaakt in de hele Linie. Deze houten puzzel (plm. 2 x 3m) is gemaakt door leerlingen van het Leerwerkbedrijf Nieuwe Hollandse Waterline in Geldermalsen.

Steun de nominatie

Ook verschillende andere betrokken hebben inmiddels de steunbetuiging ondertekend. Op de website van hollandsewaterlinie.nl staat een overzicht van alle steunbetuigingen die de Liniecommissie al heeft mogen ontvangen en staat ook hoe u zelf steun kan betuigen voor de nominatie.

Unesco proces

Het is een spannend jaar in het proces naar de Werelderfgoedstatus voor de NHW. In mei besluiten de vier colleges van de provincies Noord Holland, Utrecht, Noord Brabant en Gelderland over de indiening van het nominatiedossier. Vervolgens moet in december de ministerraad instemmen. In januari 2018 biedt de minister van OCW namens de regering het dossier aan bij Unesco in Parijs. Unesco toetst dan of de NHW de Werelderfgoedstatus vanaf 2019 mag dragen als uitbreiding van de Stelling van Amsterdam.

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven van de NHW op weg naar Unesco werelderfgoed volg dan: @.Waterlinie_NHW op twitter of ga naar hollandsewaterlinie.nl