Samen maaien met gemeente is efficient en helder

9 juni 2017 Maaien voor de gemeente of het waterschap, voor omwonenden en passanten komt het neer op hetzelfde: versgemaaide gazons en oevers. Om dat efficiënt te doen en om verwarring te vermijden, bundelen de gemeente Gorinchem en Waterschap Rivierenland nu hun maaiwerk.

De gemeente en het waterschap pakken de aanbesteding en uitvoering van maaionderhoud samen op, in het stedelijk gebied van Gorinchem. Daarmee wordt het werk efficiënter en voor bewoners is helderder wat er gebeurt. Er is nu één bestek voor de aannemer: al het maaiwerk van de gemeente (oevers, gazons) en van het waterschap (rayon Alblasserwaard en rayon West-Betuwe / Vijfheerenlanden). Eerder waren dit drie opdrachten, uitgevoerd door drie aannemers op dezelfde locatie. Dat was niet efficiënt en voor bewoners verwarrend.